Contact: +40 268 471 670

Noutăți

 

07 Octombrie 2021

CRIsoft incepe derularea unui proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. cu sediul în Municipiul Braşov, B-dul Victoriei, Nr. 12, Etaj 2, Cam.1, Județ Braşov derulează, începând cu data de 27.09.2021 proiectul „Modele tehnologice inovative pentru proiectarea și utilizarea aplicațiilor cu baze de date, care vor asigura separarea completă a modelului logic al datelor de detaliile de implementare și rularea pe platforme multiple, inclusiv rulare in cloud”, COD MYSMIS 121403, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 364/390040/27.09.2021 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI).
Locațiile de implementare sunt situate în:

 • Municipiul Brasov, B-dul Victoriei, Nr. 12, Etaj 2, Cam.1, Județ Brasov
 • Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților Nr.71–73, Județ Cluj

Proiectul se implementează în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Obiectivul general al proiectului este crearea în perioada 2021 2023 a unor modele tehnologice inovative pentru proiectarea și utilizarea aplicațiilor cu baze de date, realizarea unui framework de dezvoltare bazat pe acestea și folosirea lui la realizarea de aplicații de business și modernizarea aplicațiilor CRIsoft.
Durata de implementare a proiectului este de 27 luni începând cu data de 27 Septembrie 2021. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

15 Iunie 2019

Module noi dezvoltate, ce fac parte din familia CROS

Pentru ca o relație de business să dureze, aceasta trebuie să aibă la bază un principiu foarte simplu de tipul win-win. O astfel de relație, cel puțin în domeniul IT, este supusă în permanență presiunilor din piață. Clientul trebuie să răspundă provocărilor din domeniul lui de activitate prin automatizarea câtor mai multe procese, degrevarea personalului etc. în scopul câștigarii unui avantaj față de concurență.

În aceeași situație se găsește și dezvoltatorul de software, care trebuie să fie mereu la curent cu tendințele industriilor pentru care dezvoltă aplicații, dar în același timp, să țină pasul cu progresul tehnologic.

În sensul menținerii unei astfel de relații de tipul win-win, pentru ambele părți, CRIsoft răspunde permanent nevoilor clienților săi prin noi dezvoltări. Printre acestea se numără trei noi module:

 • Document Management
 • Management Livrări
 • Service

Modulul Document Management este o componentă a familiei CROS, dezvoltat în totalitate în tehnologie web, în consecință este accesibil dintr-un browser, fără a fi necesară stocarea de forme și rapoarte pe calculatoarele utilizatorilor. Produsul este destinat managementului circulației documentelor în cadrul unei instituții și este un instrument util pentru managerii care doresc să urmărească performanțele angajaților și să planifice incărcarea acestora.

Modulul Managementul Livrărilor alocă și urmărește cu usurință activitațile de livrare. Oferă posibilitatea de generare a ordinelor de livrare și gruparea acestora în funcție de client și termenul de livrare și stabilește echipa de montaj, mașina și planifică livrarea. Este un modul destinat consilierilor de vânzări, dispecerilor și consilierilor de feedback. Acest modul are stransă legatură cu modulul de service, însă, poate lucra și independent de acesta.

Scopul Modulului Service este de a gestiona reclamațiile clienților și de a afisa în orice moment statusul soluționării acestora. Astfel, cu ajutorul acestui modul, pe baza unei reclamații primite se pot trimite notificări către și dinspre furnizori, dar și notificări către clienți. De asemenea, Se pot atasa documente și imagini cu produsele reclamate. Stransa legătură dintre acest modul și cel menționat anterior se datoreză faptului că pe baza unei reclamații se poate genera un ordin de livrare în modulul Managementul Livrărilor, dar in funcție de configurări poate lucra și independent.

23 Mai 2019

Suntem la Cluj Innovation Days

Cluj Innovation DaysÎn perioada 30-31 mai, CRIsoft participă la evenimentul Cluj Innovation Days din Cluj-Napoca ce va fi găzduit de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Evenimentul nu este unul dedicat exclusiv IT&C, însă progresul și inovația nu pot fi obținute fără sprijinul acestui palier, IT&C fiind pilonul de susținere pentru nenumărate demersuri ce au ca obiectiv dezvoltarea.

Domnul Christian GAVRILĂ, cofondator și CEO CRIsoft, va fi unul dintre speaker-ii din cadrul conferinței, abordând ca subiect al discursului transformarea digitală în prima zi a evenimentului, orele 15:45-17:00. Panel-ul va fi moderat de către domnul Alexandru TULAI, vicepreședinte al Cluj IT Cluster.

Topic-urile dezbătute din cadrul conferinței sunt următoarele:

 • How we accommodate with the digital future
 • Are humans replaceable
 • Digital Transformation. Is it about technology?
 • Driving fearless
 • Entrepreneurship and New Business Models
 • Creating new ways of healing people
 • Born Global
 • Money talks
 • Future work skills
 • e-Health Startup Pitch

Pentru mai multe informații cu privire la evenimentul Cluj Innovation Days accesați următorul link.

20 Noiembrie 2018

La final de 2018, CRIsoft își păstrează poziția de lider în piață

CCIBV_2018În urma evaluării performanţelor economice şi financiare înregistrate de companiile din Braşov, Camera de Comerț si Industrie Brașov premiază, în cadrul unor evenimente anuale, societățile cu rezultate excepționale. Informațiile în baza cărora se realizează clasamentele sunt primite de la Registrul Comerţului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Printre aceste evenimente enumerăm Topul Național al Firmelor și Premiile Excelenței în Afaceri, iar anul acesta cele două evenimente au ajuns la ediția a XXV-a, respectiv, a XIII-a.

Astfel, CRIsoft păstrează tradiția și obține, și în acest an, locul 1 în cadrul Topului Național al Firmelor – faza județeană, categoria Reproducerea înregistrărilor, în timp ce, în cadrul Premiilor Excelenței în Afaceri este laureat pentru 16 ani de clasare în Topul Național al Firmelor.

03 August 2017

CROS ERP – Într-o permanentă dezvoltare

Necesitatea clienţilor de a automatiza cât mai multe procese din interiorul propriei organizaţii este evidentă, deoarece acestea se concretizează într-o creştere a eficienţei prin scurtarea timpului alocat şi dedicat anumitor activităţi sau în desfăşurarea anumitor fluxuri de către personal.

Astfel, CRIsoft răspunde acestor cereri ale companiilor printr-o continuă dezvoltare a soluţiei CROS pentru managementul organizaţiei, respectiv CROS ERP (Enterprise Resourse Planning).

În cadrul soluţiei ERP au loc permanent modificări, în special în modulele dedicate Comenzilor client (modul cunoscut de către clienţi ca modulul CC), Încasări şi plăţi (IP), dar şi în cazul celorlalte module existente.

Printre modificarile survenite în modulul CC enumerăm posibilitatea de export din CROS a avizelor, din ecranul “Management Comenzi Client”, în format xml generate prin servicii EDI (Electronic Data Interchange). De asemenea, acum la ofertele cu articole temporare s-a adaugat posibilitatea de a selecta varianta tehnologica dorită, în cazul în care articolele au mai multe variante tehnologice, la calculul consumurilor. O altă funcţionalitate o reprezinta posibilitatea de tipărire, pentru Giftcard virtual, a unui bon nefiscal cu seria şi valoarea cardului. De asemenea, s-a dezvoltat o procedură de gestionare a articolelor în custodie. Această funcţionalitate se utilizează pentru gestionarea mărfurilor şi materialelor trimise în regim de custodie către clienţi şi care urmează să fie returnate sau trebuie facturate în cazul în care nu se returnează.

În cadrul modulului Încasări şi plăţi, zona Multicash este cea care are parte de cele mai multe dezvoltări precum posibilitatea de selectare a mai multor solduri într-o sesiune de plată şi de ordonare a liniilor acesteia, de asemenea, acum, secţiunea sesiuni de plăţi şi confirmari de plată permite operarea de tranzacţii SEPA (Single Euro Payments Area- Zona Unică de Plăţi în EURO). Multicash s-a modificat, astfel încât, se păstreză tipul documentului de plată selectat de către operator, înainte de a selecta soldurile.

O altă funcţionalitate nou introdusă este reprezentată de posibilitatea de calcul al valorii statistice pentru declaraţia intrastate, astfel, dacă pe un NIR se specifică ţara de expediere, în valoarea statistică, se ia în calcul costul transportului aferent acestei ţări, dacă pe un NIR nu se specifică ţara de expediere, în valoarea statistică se ia în calcul costul transportului aferent ţării furnizorului.

Un alt ecran care are parte de o nouă funcţionalitate este Note contabile generalizate, în cadrul căruia se poate realiza selecţia dimensiunilor de cost în funcţie de legăturile stabilite între acestea.

26 Mai 2017

15 ani de excelenţă

Aşa cum obişnuieşte în fiecare an, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, organizează Gala “Premiile Excelenţei în Afaceri”, eveniment care în acest an ajunge la cea de-a XII-a ediţie.

Gala se adresează companiilor braşovene care au înregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare pe parcursul ultimilor 23 de ani.

În cadrul evenimentului, s-a acordat diplomă de excelenţă şi trofeu societaţii CRIsoft pentru că s-a clasat 15 ani în Topul Naţional al Firmelor.

22 Iulie 2016

CRIsoft adaptează soluţiile CROS în conformitate cu legislaţia în vigoare privind Declaraţia 394

Declaraţia 394 este o declaraţie informativă cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional. Noul format include tot ce se declara în versiunea anterioară şi solicită în plus informaţii care acoperă practic toate tranzacţiile firmei: tranzacţii către persoane înregistrate în scop de TVA, tranzacţii către persoane neînregistrate în scop de TVA, din România, Uniunea Europeană sau din afara acesteia, tranzacţii cu facturi simplificate şi bonuri fiscale, încasări cu bonuri fiscale, raportare separată a tranzacţiilor după tipul de plătitor de TVA normal sau la încasare etc.

Din punctul de vedere al termenelor, acestea se păstrează conform mărimii contribuabilului, respectiv depunerea declaraţiei până în data de 25 a lunii următoare de către contribuabilii ce au ca perioadă de raportare lunară în vectorul fiscal pentru TVA sau până pe data de 25 a primei luni din trimestrul următor pentru contribuabilii ce au perioada de raportare trimestrială.

Reglamentarile legale care stau la baza formatului actual al Declaraţiei 394 sunt OPANAF nr. 3806/2013 cu modificări ulterioare.

Având ca scop final diminuarea eforturilor depuse de către utilizatorii sistemului informatic integrat CROS în crearea acestei declaraţii, CRIsoft a dezvoltat un ecran nou având două funcţii principale: prima se referă la rularea declaraţiei D394, iar cea de-a doua generează fişierul XML pentru aceasta.

30 Mai 2016

Premiul pentru 25 de ani de activitate continuă şi 14 ani în Topul Naţional al firmelor

Diplome CCIBV 2016În data de 19 mai 2016, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează cea de-a XI-a ediţie a galei “Premiile Excelenţei în Afaceri 2016″, eveniment prin intermediul căruia sunt premiate performanţele economice şi rezultatele financiare înregistrate de companiile din Braşov în ultimii 25 de ani.

În cadrul evenimentului, CRIsoft obţine diploma de excelenţă pentru clasarea 14 ani în Topul Naţional al Firmelor – faza judeţeana. De asemenea, CRIsoft este premiată pentru 25 de ani de activitate, fiind înmatriculată în anul 1991.

Condiţia principală pentru ca o societate comercială să fie inclusă în acest clasament este ca în ultimii 22 de ani aceasta să fi fost prezentă cel puţin de două ori în Topul Judeţean al Firmelor şi să fi avut cel puţin o prezenţă în ultimii doi ani în acest clasament. Validarea firmelor pentru “Premiile Excelenţei în Afaceri 2016” se va face pe baza informaţiilor primite de la Registrul Comerţului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

11 Ianuarie 2016

Soluţiile CROS şi modificările Codului Fiscal

Anul 2016 debutează cu modificări majore ale Codului Fiscal. Actul Normativ aduce numeroase schimbări, însă cea mai importantă este reprezentată de reducerea cotei de TVA de la 24%, cât a fost până la finalul anului 2015, la 20%, modificare intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Astfel, noua cotă de TVA se va aplica tuturor operaţiunilor de livrare de bunuri şi prestări de servicii, mai puţin operaţiunilor scutite de taxă şi a operaţiunilor unde se aplică alte cote reduse, de 9% sau 5%, cum ar fi medicamentele, alimentele, băuturile (exceptând băuturile alcoolice), servicii de restaurant şi catering, cazarea în sectorul hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, livrarea locuinţelor cu scopuri sociale (cămine, case de copii), accesul la muzee sau monumente istorice, la evenimente culturale, manuale şcolare, etc.

Noile modificări au creat probleme în rândul firmelor, în sensul adaptării sistemelor informatice la noile reglementări fiscale. Acest lucru s-a concretizat în imposibilitatea organizaţiilor de a-şi desfăşura activitatea firească, de a întâmpina dificultăţi în sensul emiterii de documente fiscale din aplicaţiile utilizate sau de a genera diverse anomalii din punct de vedere contabil.

Adaptarea soluţiilor CRIsoft la noile modificări din punct de vedere tehnic, dar şi a clienţilor s-a făcut cu efort minim, deoarece sistemele informatice CROS deţineau deja funcţionalitatea de modificare a cotei TVA, prin selectarea dintr-o lista de valori a cotei corespunzătoare operaţiei. Operatorul poate fi asistat de către aplicaţie, astfel încât, să i se propună cota de tva corespunzatoare sau acesta putea opta pentru selecţia manuala a acestora în ecranelor de operare a documentelor, cota de 24% rămânând pentru istoricul documentelor, motiv pentru care clienţii nu au întâmpinat dificultăţi în a se adapta, demonstrând flexibilitatea, adaptabilitatea soluţiilor CROS la mediul business şi legislativ şi corelarea automată a datelor de către sistem.

4 August 2015

Noi funcţionalităţi pentru sistemul CROS ERP

Dorinţa organizaţiilor de a-şi optimiza şi eficientiza la maxim procesele duce la cereri continue prin care aceştia să poată valorifica cât mai bine resursa umana. Drept urmare, automatizarea câtor mai multe procese ce se derulează într-o organizaţie, indiferent de natural lor, este un necesar.

Funcţionalităţile nou adăugate sistemului CROS ERP se referă la: extrasele bancare, carduri fidelizare, vânzare mobilă, giftcard, aprobări plată, zile de naştere şi comenzi cu rezervări – transferuri/livrări.

Extrase bancare presupun un mecanism de preluare rapidă a extrasului de cont primit de la bancă, în format electronic. Această funcţionalitate, împreună cu aplicaţia Multicash (preluarea electronică a plăţilor şi generarea fişierului de import în aplicaţia băncii) este un ajutor considerabil pentru departamentul de contabilitate care verifică extrasul bancar şi introduce încasările şi plăţile aferente.

Carduri fidelizare vine în sprijinul companiilor de retail care vor sa eficientizeze metoda de creştere a vânzărilor şi să îmbunătăţească loialitatea clienţilor. Aplicaţia gestionează atât datele de contact ale clienţilor şi fişele de accept a cardurilor de fidelizare, cât şi istoricul modificărilor acestora. În funcţie de valoarea vânzărilor, sistemul presupune discounturi care se vor acorda direct pe comanda clientului, în aplicaţia ERP. De asemenea, aplicaţia avertizează operatorul în momentul în care clientul necesită schimb de card sau i se poate acorda un card cu o valoare superioară.

Aplicaţia Vânzare mobilă este dezvoltată în tehnologie Web şi creează posibilitatea de a folosii agenţii de vânzare mobilă care să funcţioneze folosind dispozitivele mobile care preiau/descarcă date în sistemul ERP. Dispozitivele mobile vor avea programul de calcul propriu, precum şi o imprimantă fiscalizată pentru tipărirea bonurilor fiscale.

Giftcard-ul este un card valoric, care va putea fi achiziţionat de la magazinele firmelor şi oferit cadou unei terţe persoane. Există trei tipuri de carduri, cu valori prestabilite, persoana care a primit cardul va putea să cumpere de la orice magazin al firmei respectiva marfă/produse de valoarea cardului. Cardurile pot fi achizitionate la unitatea centrală de unde vor fi distribuite la unităţile magazin. La magazine se vor emite şi încasa la şi de la clienţi, prin aplicaţia web şi/sau CROS ERP. Pentru aceasta, existenţa comunicarii între baza de date giftcard şi magazine este obligatorie.

Aplicaţia Aprobări plată funcţionează în strânsă legatură cu controlul bugetar şi oferă un instrument de calcul şi gestionare a sumelor care se aprobă la plată, pentru facturile furnizorilor. Prezenta aplicaţie are ca scop posibilitatea de a aproba documente de plată şi de a modifica termenele de plată pentru documentele de datorie.

Funcţionalitatea pentru atenţionarea zilelor de naştere serveşte la transmiterea automată a mail-urilor pentru un anumit grup de persoane în care se menţionează data de naştere a angajaţilor şi a persoanelor de contact – colaboratori. Mailul va conţine informaţiile cu persoanele care sărbătoresc ziua de naştere în ziua curentă, cât şi în zilele următoare dacă datele de naştere sunt în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale.

Aplicaţia Comenzi cu rezervări – transferuri/livrări are ca scop rezervarea automată a comenzilor client pe stoc în momentul intrării în gestiune a mărfurilor şi produselor finite. În acest fel se va ajunge la livrarea comenzilor în ordinea în care acestea au generat necesar către producţie/aprovizionare. Din această aplicaţie se pot genera automat şi livrările grupate după diverse criterii: agent, terţ, termen livrare, etc.

12 Iunie 2015

Facturi în format EDI

Transferul electronic de date (abreviat EDI – Electronic Data Interchange) este o tehnologie care facilitează transferul de date între doi sau mai mulți parteneri de afaceri fără a mai utiliza suportul de hârtie și serviciul de mesagerie.

În scopul îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate în organizaţii şi creşterii relaţiilor de tip B2B şi B2C, CRIsoft dezvoltă prin intermediul CROS ERP-ului funcţionalitatea de export a facturilor în format EDI.

Această facilitate presupune exportul fişierelor de tip .xml generate prin servicii EDI din CROS, ce rezultă la înregistrarea facturilor în ecranul “Management comenzi client”.

Printre avantajele procesul de schimb de informații și documente în format electronic se numără:

 • Eliminarea suportului fizic (hârtia);
 • Reducerea timpilor de lucru necesari;
 • Eliminarea erorilor cauzate de manipularea documentelor;
 • Utilizarea eficientă a spațiilor de depozitare;
 • Creșterea performanțelor în raportare;
 • Acuratețe în preluarea comenzilor și managementul documentelor;
 • Flexibilitate extinsă în schimbul de informații în timp real.

10 Aprilie 2015

Funcţionalitate nouă CROS ERP, prin interfaţarea cu CROS Cloud Nomenclator

Posibilitatea de verificare a bonităţii clienţilor, colaboratorilor sau a partenerilor reprezintă unul dintre elementele ce poate face diferenţa între o organizaţie performantă şi una mai puţin performantă, este o caracteristică ce susţine desfăşurarea activităţilor într-un mod eficient şi eficace.

Astfel, cu ajutorul aplicaţiei CROS Cloud Nomenclator, utilizatorii au acces direct din CROS ERP la datele fiscale privind terţii din sistem, conform Ministerului de Finanţe. Prin accesarea noului tab, userii sunt la un click distanţă de informaţiile referitoare la “eligibilitatea fiscală” a clientului, oferindu-li-se posibilitatea de a stopa la sursă documentele greşite sau în afara legii.

Informaţiile oferite prin interfaţarea cu CROS Cloud Nomenclator se referă la: adresă şi numele complet al terţului, starea MF (lichidat, în curs de lichidare, etc.), codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului (cod CAEN) şi vectorii fiscali (plătitor de TVA, TVA la încasare).

07 Octombrie 2014

Tendinţe şi practici noi în sfera CRM

Soluţia inovativă CROS MyAccount în domeniul utilităţilor publice

Termenul de CRM (Customer Relationship Management) este probabil unul dintre cele mai aplicate concepte la graniţa dintre literatura de Marketing şi cea din sfera IT-ului. El presupune dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii cu beneficii mutuale bidirecţionale, de lungă durată, între organizaţii şi clienţii acestora.

Soluţiile informatice de Customer Relationship Management au practic la bază dorinţa organizaţiilor de a răspunde consumatorilor de servicii, la cât mai multe cerinţe posibile. CRM-ul se focusează pe nevoile clientului, segmentând masele de clienţi atrase prin diverse strategii de marketing, în scopul aplicării unei strategii de marketing individualizate.

CROS MyAccount oferă posibilitatea de a accesa online informaţii cu privire la plăţi, consum, facturi şi a multor altor informaţii ce favorizează creşterea nivelului de satisfacere a clienţilor, susţinand dezvoltarea relaţiilor de tip business-to-client (B2C).

Folosind CROS MyAccount, clienţii sunt “la un click distanţă de furnizor”, având acces facil la toate informaţiile de care au nevoie în calitate de client, utilizând interfaţa web şi interfaţa mobile.

Aplicaţia ţine loc de ghişeu virtual, astfel, aproape tot ce se putea face la ghişeul fizic, acum se poate face prin intermediul aplicaţiei CROS MyAccount, determinând scăderea costurilor de infrastructură, sedii, personal, etc.

Printre beneficiile soluţiei propuse de CRIsoft, utilizând platforma web se numară:
- Acces la factura electronică cu valoare fiscală, posibilitatea de a plătii online şi de vizualizare a istoricului de facturi, plăţi, index, consum lunar etc.;
- Alerte şi notificări pe SMS şi email pentru emitere factură, scadenţă, perioadă introducere index, preaviz;
- Posibilitatea de a achita factura online chiar dacă eşti proprietar sau chiriaş;
- Structură de date flexibilă şi adaptabilă;
- Managementul contractului online;
- Includerea de coduri de bare în email, pentru a plăti scanând codul direct de pe telefon;
- Utilizatorul poate administra propriul contract, putând selecta din numeroase opţiuni ce privesc consumul său (confirmarea plăţii facturii, modificarea tarifului, citirea contorului la solicitarea clientului, reprogramare citire contor, etc.);
- Secţiune de sugestii şi reclamaţii;
- Utilizarea calculatorului tarifar, destinatat în special potenţialilor clienţi în scopul estimării/preconizării unui consum în funcţie de diferite variabile;
- Posibilitatea completării unui formular de feedback, ce se poate adresa, atât clienţilor cu cont MyAccount, cât şi utilizatorilor fără cont.

Din punct de vedere al interfeţei mobile, principalele avantaje sunt:
- Disponibilitatea aplicaţie atât pe interefaţa iOS, cât şi pe Android;
- Posibilitatea de trimitere index rapid, doar prin deschiderea aplicaţiei şi tastare a indexului.
- Comparativ cu interfaţa web, consumul de date este mai mic, iar accesarea informaţiilor se poate face în mod offline.
- Permite trimiterea de notificări direct pe telefon prin tehnologia “push notification“ (asemanator SMS-urilor);
- Permite accesarea resurselor locale a dispozitivului mobil (apelare camera pentru fotografierea contorului şi ataşarea automată a pozei, apelarea scanerului de coduri de bare pentru identificarea contorului etc.);
- Aplicaţiile mobile sunt rapide şi focusate pe acţiunile utilizatorului;
- Aplicaţiile mobile sunt instrumente moderne ce permit fidelizarea utilizatorilor;
- Acces la factura electronică cu valoare fiscală, posibilitatea de a plătii online şi de vizualizare a istoricului de facturi, plăţi, index, consum lunar etc.;
- Alerte şi notificari pe SMS şi email pentru emitere factură, scadenţă, perioadă introducere index, preaviz.

17 Iulie 2014

Integrarea e-business şi soluţiile informatice

CROS WEB

E-business-ul este un element foarte important pentru mediul de afaceri, mai ales având în vedere contextul actual al globalizării şi rapiditatea cu care tot mai multe companii aleg să profite de condiţiile oferite de anumite ţări, din punct de vedere al fiscalităţii, al pieţei de desfacere sau al forţei de munca mai puţin costisitoare.

Mai mult decât atât, creşterea exponenţială a tehnologiilor prin intermediul Internet-ului, determină apariţia unei cereri în piată de soluţii informatice care să depăşească barierele fizice ale unei companii. Astfel, indiferent de domeniul de activitate, angajaţii nu mai sunt constrânşi să fie la birou, în faţa propriului calculator de fiecare dată când au nevoie să acceseze o anumită informaţie, ci doar de un smart device şi de o conexiune la Internet.

E-business exact acest lucru presupune: comunicarea şi desfăşurarea activităţiilor specifice business-ului, în mod electronic, prin intermediul Internetului sau utilizarea tehnologiilor comunicaţionale ce permit organizaţiilor să trimită şi să primească informaţii.

E-business aduce îmbunătăţiri semnificative afacerii, în special, prin întărirea relaţiilor de tip B2B (business-to-business) sau B2C (business-to-customer) determinând creşteri din punct de vedere al vânzărilor, reducerea costurilor şi un mediu de afaceri bazat pe satisfacţia clientului, ce se concretizează în beneficii mutuale, atât pentru client, cât şi pentru organizaţie. Astfel, profitând de beneficiile aduse de Internet, companiile implementează sisteme ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) şi SCM (Supply Chain Manangement) care să îi ajute în relaţiile cu clienţii şi furnizorii.

În baza acestor idei, actualizarea, migrarea şi trecerea sistemelor CROS în arhitectură, tehnologie şi pagini Web are ca principal scop îmbunătăţirea calitaţii serviciilor comerciale, diversificarea canalelor de încasare şi aducerea furnizorului la un click distanţă de client.

Trecerea la tehnologia Web a aplicaţiilor CROS se materializează într-o productivitate mai mare a utilizatorilor, eficienţă mai mare la instruire/auto-instruire, optimizarea costurilor de administrare şi redistribuirea pentru aspectele de business, creşterea flexibilităţii în infrastructura, creşterea calităţii şi stabilităţii sistemului CROS, rezultând astfel o deschidere mai mare către integrarea cu alte aplicaţii non-CROS, specifice client dezvoltate de CRIsoft, departamentelele IT sau alţi furnizori.

Prin punerea în funcţiune a aplicaţiei CROS în varianta Web se doreşte venirea în întâmpinarea nevoii de schimbare a clienţilor noştrii.

28 Octombrie 2013

CRIsoft înregistrează creşteri importante

Conform unui studiu realizat de către Pierre Audoin Consultants, grup de notorietate internaţională în domeniul consultanţei strategice şi studiilor de piaţă pentru industria de soft şi servicii informatice, studiu ce are la bază datele financiare din 2012 pentru piaţa de ERP din România, CRIsoft înregistreză o urcare semnificativă de 5 poziţii în topul celor mai importanţi furnizori de programe ERP şi servicii asociate.

Dacă pentru anul 2012 se preconiza o creştere de aproximativ 5 procente pentru această piaţă, pe baza aceloraşi date utilizate în studiu, CRIsoft obţine o creştere de aproximativ 9 procente, dovadă a calităţii lor şi serviciilor oferite.

9 Septembrie 2013

Cloud nomenclator, noul serviciu CROS

Scopul acestui proiect este de a oferi clienţilor un instrument care să asigure uniformitatea datelor despre persoanele juridice din România şi creşterea calităţii datelor.

Astfel, prin acest modul beneficiezi de:
- acces integrat la anumite date de identificare sau financiare ale terţilor, astfel încât să se poată face analize care să permită verificarea bonităţii clienţilor cu scopul îmbunătăţirii activităţii de marketing şi vânzări (analiza se poate face printre altele în funcţie de codul CAEN, numărul de salariaţi, cifra de afaceri, profit, etc.);
- posibilitatea verificării vectorului fiscal la momentul operării pentru a stopa la sursă documentele greşite sau în afara legii;
- posibilitatea emiterii de oferte în funcţie de zone geografice, obiecte de activitate, indicatori financiari, etc.;
- reducerea timpilor de operare în ceea ce priveşte datele de identificare ale terţilor.

În plus, aplicaţia web include câteva pagini de vizualizare pentru client şi paginile de administrare aplicaţie.

13 Februarie 2013

Tu cât timp acorzi formularului 205?

De la 1 ianuarie 2013, agenţii economici care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, trebuie să declare veniturile din salarii, realizate începand cu 1 ianuarie 2012, prin completarea şi depunerea formularului 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Noul format al formularului 205 este reglementat de Ordinul ANAF nr. 1913/2012.

Prin declararea veniturilor din salarii în formularul 205 se înlocuiesc vechile fişe fiscale.

În contextul acestei modificări a legislaţiei fiscale, CRIsoft a dezvoltat o funcţionalitate dedicată pentru completarea automata a formularului 205 cu datele din venituri salariale, de care beneficiază clienţii utilizatori ai modulului CROS HR- Resurse umane şi Salarizare.

Funcţionalitatea asigură preluarea automata a datelor angajatţilor privind: venit brut anual, deduceri, venit impozabil şi impozit anual reţinut, la nivel de firma sau grup de firme şi raportarea acestora în formatul reglementat.

Preluarea datelor în formularul 205 se realizează în varianta electronică, ceea ce oferă posibilitatea transmiterii fişierului rezultat la ANAF prin intermediul aplicaţiei DUKIntegrator-tip declaraţie D205.

1 Ianuarie 2013

CRIsoft a adaptat aplicaţia CROS conform noilor cerinţe prevăzute în OG 15/2012, privind TVA la încasare

De la 1 ianuarie 2013, firmele cu o cifră de afaceri de maxim 2.250.000 lei şi persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului 2013, trebuie să aplice noul sistem de TVA la încasare. Această modificare este valabilă şi pentru companiile care declară TVA la încasare, cât şi pentru colaboratorii acestora cu cifră de afaceri mai mare de 500.000 EUR.

Clienţii CRIsoft pot gestiona cu uşurinţa noul sistem de urmărire şi decontare a Taxei pe Valoarea Adaugată, reglementat de Ordonanţa 15/2012, cu ajutorul aplicaţiei informatice integrate CROS, care a fost actualizată astfel încât să răspundă noilor cerinţe legislative.

Modulul CROS ERP Financiar – Contabil asigură o urmărire completă şi unitara a fluxului financiar al documentelor primare, o evidenţă completă la nivel sintetic şi analitic, precum şi o evidenţă fiscala în conformitate cu ultimele prevederi ale legislaţiei fiscale.

Modulul interacţionează cu toate celelalte componente ale sistemului, prin fluxuri complexe de lucru, iar orice informaţie valorică rezultata din activităţile de business are reflectare imediată în componenta Financiar – Contabilă şi i se atribuie tratamentul fiscal corespunzator în mod automat.

În contextul ultimelor modificări ale legislaţiei fiscale, aplicaţia CROS asigură:

 • Gestionarea completă şi eficientă a nomenclatorului de terţi, asigurănd actualizarea tuturor informaţiilor legate de starea legală şi fiscală a terţilor;
 • Tratamentul contabil şi fiscal automat şi în conformitate cu normele legale atât pentru unitaţile beneficiare ale sistemului TVA la încasare cât şi pentru cele din afara sistemului;
 • Identificarea şi integrarea automată a tranzacţiilor între persoanele juridice afiliate;
 • Un pachet complet de rapoarte de verificare tranzacţii, de analiză şi sinteză precum şi de fişiere de raportare care se preiau automat în aplicaţiile specializate gestionate de ANAF şi alte autorităţi;
 • Simularea operaţiilor de închidere de lună, în orice moment, oferind permanent documentele de informare şi sinteză cerute de legislaţia în vigoare;
 • Automatizarea generării notelor contabile de ajustare precum şi generarea notei de exigibilitate a TVA pentru documentele de creanţă neîncasate în termen de 90 de zile calendaristice.

Eforturile depuse de echipa CRIsoft au veni în ajutorul clienţilor pentru asigurarea unei raportări complete către organele fiscale. CRIsoft este pregătit în orice moment să adapteze cu succes sistemul integrat CROS în vederea alinierii la modificările frecvente care apar în legislaţia românească.

27 Aprilie 2012

Premiul pentru 20 de ani de activitate continuă şi 10 ani în Topul Judeţean al firmelor

noutati_1Cele mai performante companii din judeţul Braşov au fost premiate vineri, 27 aprilie 2012, de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, la cea de-a VII-a ediţie a “Premiilor Excelenţei în Afaceri 2012”.

În cadrul acestui eveniment compania CRIsoft a fost nominalizată printre învingătorii în competiţia economică desfăşurată pe parcursul a mai bine de un deceniu şi jumătate, primind trofeul pentru 20 de ani de activitate continuă şi Diploma de excelenţă pentru 10 ani în Topul Judetean al firmelor, la categoria “Servicii profesionale”.

Condiţia principală pentru ca o societate comercială să fie inclusă în acest top a fost ca aceasta să fi fost prezentă, în ultimii 18 ani, cel puţin de două ori în Topul Firmelor şi să fi avut cel puţin o prezenta în ultimii trei ani. Validarea firmelor pentru „Premiile Excelenţei în Afaceri 2012” s-a făcut pe baza informaţiilor primite de la Registrul Comerţului şi ANAF.

Martie 2012

Creşterea performanţelor bazelor de date în cadrul CRIsoft

Optimizarea codului intern reprezintă una din tehnicile esenţiale de creştere a performanţelor bazelor de date în cadrul CRIsoft. Optimizarea începe încă din faza de proiectare a bazelor de date, când se caută cel mai bun mod de abordare pentru a satisface nevoile aplicaţiilor. Se foloseşte întotdeauna o redundanţa controlată a datelor, pentru a mari viteza de acces la informaţiile din sistem. Ulterior în faza de proiectare, dezvoltare şi chiar în exploatarea sistemului se continuă cu acest proces de optimizare.

În optimizarea bazei de date se pleacă întotdeauna de la întrebarea „Cum să scriem eficient SQL?”. Oricât de complexă este o bază de date relaţională şi oricâte tehnologii se folosesc pentru dezvoltarea aplicaţiei, se ajunge în final la execuţia unui set de instrucţiuni SQL.

Scrierea eficientă în SQL înseamnă:

 • o bună cunoaştere a structurii fizice a bazei de date;
 • cunoaşterea tuturor funcţionalităţilor de care este capabilă baza de date;
 • întelegerea modului prin care baza de date execută SQL şi are acces la date;
 • versiunile noi de baze de date aduc funcţionalităţi şi optimizări noi – un proces continuu de studiu din partea personalului implicat;
 • utilizarea funcţiilor analitice Oracle – un mecanism foarte util de a rula cerinte complexe cu eficentă maximă;
 • întelegerea corectă a scopului şi a logicii aplicaţiei pentru a putea chiar „rescrie” o întreagă zonă cu probleme.

Performanţele bazelor de date pot fi monitorizate prin diferite tool-uri sau soft-uri specializate. Pe parcursul etapei de proiectare şi dezvoltare a aplicaţiei se folosesc instrumente de generare date şi stress test pentru a simula o încărcare maximă şi un mod de lucru real. În faza de exploatare se utilizează un pachet de scripturi de monitorizare pentru a culege informaţii utile şi a identifica zonele cu probleme. Un rol important îl are şi satisfacţia utilizatorului final, acesta fiind primul care are de suferit dacă sunt probleme de performanţă.

Prin parteneriatul CRIsoft – Oracle, compania noastră asigură clienţilor săi posibilitatea de a accesa aceste instrumente în funcţie de anumite condiţii. Un tool important pentru a masura performanţele bazei de date este Oracle Enterprise Manager, dar şi alte instrumente integrate în aplicaţia CROS ERP.

Utilizarea soluţiilor pentru managementul datelor generează informaţii curente unitar centralizate şi structurate, iar avantajul constă în uşurinţa regăsirii datelor după diferite criterii de căutare. Încă din anul 1995, CRIsoft dezvoltă sisteme bazate pe Oracle Server, oferind clienţilor siguranţă şi securitate sporită a datelor.

Optimizarea bazelor de date vizează în primul rând alegerea hardware-ului în funcţie de cerinţele clientului şi a volumului de date esenţiale. Administrarea eficientă şi sigură a bazei de date se face cu oameni calificaţi cu multă experienţă, care s-au lovit şi întâlnit cu diferite situaţii şi probleme din această arie. În cadrul CRIsoft există oameni specializaţi care se ocupă de administrarea şi optimizarea bazelor de date, fiind certificaţi Oracle în acest domeniu. Oracle Database oferă o suită bună de funcţionalităţi şi instrumente, uşor de folosit, pentru a ajuta procesul de administrare.

Prin utilizarea bazei de date relaţionale Oracle Server, CRIsoft a devenit un dezvoltator ce implementează cu succes platforme care suportă un numar foarte mare de utilizatori conectaţi simultan, de ordinul miilor.