Contact: +40 268 471 670

CROS Cloud Nomenclator

Scopul acestei aplicaţii este de a oferii clienţilor:

 • Un instrument care să asigure uniformitatea datelor despre terţii persoane juridice din România şi creşterea calităţii datelor;
 • Acces integrat la anumite date de identificare saufinanciare ale terţilor, astfel încât să se poată face analize care să permită verificarea bonităţii clienţilor cu scopul îmbunătăţirii activităţii de marketing şi vânzări (analiza se poate face printre altele în funcţie de codul CAEN, numărul de salariaţi, cifra de afaceri, profit, etc.);
 • Posibilitatea verificării vectorului fiscal (de exemplu obligaţiilor legale privind TVA) la momentul operării pentru a stopa la sursă documentele greşite sau în afara legii;
 • Posibilitatea emiterii de oferte în funcţie de zone geografice, obiecte de activitate, indicatori financiari, etc.
 • Reducerea timpilor de operare în ceea ce priveşte datele de identificare ale terţilor;
 • Numele va fi uniform şi corect;
 • Va fi asigurată corelaţia între nume şi codul fiscal;
 • Adresa socială va fi actuală;
 • Se va vedea starea terţului (daca e lichidat, în curs de lichidare, în activitate, etc.);
 • Acces online şi integrat la datele de bilanţ ale terţilor;
 • Instrument performant pentru verificarea vectorului fiscal (obligaţiilor legale privind TVA) online la momentul operării pentru a stopa la sursădocumentele greşite sau în afara legii;
 • Verificare finală lunară pentru a detecta eventualele modificari ale terţilor în cadrul lunii ulterior operării documentelor;
 • Proiectul se poate extinde şi cu o interfaţă cu sistemul european vies pentru a obţine online şi verificarea automată din punct de vedere TVA a operaţiilor de import/export cu terţi din UE.

Arhitectură

arhitectura

Descriere flux

Server “Bază Date Firme” – severul central care stochează baza de date; prin procese ciclice se culeg informaţii astfel încât această bază de date este actualizată zilnic.
Server Client – primeşte informaţii de la serverul “Bază Date Firme”; are implementate procese de auditare a aplicaţiilor clientului în vederea depistării şi corectării erorilor cu privire la informaţiile legate de terţi; are implementate procese care primesc cereri şi furnizează date; nu este necesar un server separat, se poate folosi un server existent al clientului.

Componente proiect

Interfaţa CROS Bază date firme – are ca scop conectarea CROS la serverul CRIsoft;
Funcţionalităţi CROS – are ca scop utilizarea în CROS a informaţiilor solicitate.
La client va exista o logică şi structuri de date aferente modulului CROS Bază Cloud Nomenclator care vor fi utilizate pentru interfaţarea cu serverul central “Baze Date Firme”.
Structurile de date vor conţine:
- mapările între nomenclatoarele CROS existente şi CROS Bază Date Firme;
- diferenţele dintre datele locale şi Baza Date Firme – pentru rapoarte şi corecţii manuale;
- auditarea solicitărilor – operatorul, data şi solicitarea;
- statistici – indicatori obţinuţi din diferenţe pentru a măsura calitatea serviciului.
Suplimentar, logica pentru baza de date client va conţine un pachet de proceduri şi funcţii care vor asigura integrarea informaţiilor la nivel local.

Sursă informaţii furnizate

Datele primare sunt obţinute din surse publice, în principal ANAF, Buletinul insolvenţei si Portalul Justiţiei. În secundar, ca surse de informaţii se folosesc și Monitorul Oficial, Ministerul de Finanţe, Registrul Comerţului sau alte publicaţii oficiale.

Aplicaţie web pentru administrare

Aplicaţia web va include câteva pagini de vizualizare pentru client şi paginile de administrare aplicaţie.

Prezentare CROS Cloud Nomenclator