Contact: +40 268 471 670

CROS Depozit

Informaţiile actuale, reale şi imediate reprezintă o necesitate a companiilor de distribuţie/retail pentru a răspunde rapid la modificările pieţei şi cerinţelor clienţilor. Soluţia CROS Depozit răspunde cu succes numeroaselor întrebări ce apar zilnic:

 • Cum pot asigura un control cât mai bun asupra costurilor logistice ce apar odată cu creşterea activităţii?
 • Cum pot avea un control mai bun asupra stocurilor, furnizorilor pentru a creşte disponibilitatea lor şi calitatea livrărilor?
 • Cum pot îmbunătăţii serviciile oferite pentru a obţine o fidelizare mai bună a clienţilor?
 • Cum pot susţine relaţii de business reciproc avantajoase cu clienţii cheie?
 • Cum pot realiza o strategie la nivelul companiei pentru evitarea pierderilor?

CROS Depozit este o soluţie independentă de platforma ERP, web based, online, specializată pe managementul depozitelor de suprafaţă mare, cu un număr mare de articole şi posibilităţi diverse de stocare, procese complexe de recepţie, pregătire şi verificare marfă pentru livrare.

Soluţia software CROS Depozit susţine activitatea de logistică-depozit:

 • WAREHOUSE MANAGEMENT – optimizarea proceselor logistice (fizice) de recepţie, depozitare, manipulare, expediţie şi inventariere pentru un volum mare de paleţi zilnic şi o suprafaţă de stocare de peste 10.000 mp
 • CENTRUL LOGISTIC – managementul comenzilor logistice provenite de la clienţi/firmele furnizoare (unităţi de producţie şi companii de import)/magazine

Modul în care este gestionat fizic un depozit este determinant pentru performanţa economică, mai ales la depozitele mari, pentru care există câteva întrebări la care sistemul trebuie să dea un răspuns în orice moment.

 • Cum este repartizată marfa în depozit?
 • Unde sunt locuri libere?
 • Unde stochez volumele sau greutăţile mari?
 • Care este marfa pe care o are un manipulator-pregătitor de mutat (recepţie, transfer, livrare)
 • Ce transportă el la un moment dat?
 • Câte ordine de mutare (manipulare) are alocate la un moment dat?

Sistemul CROS Depozit a fost gândit să complementeze sistemele clasice ERP, utilizând tehnologii de tip coduri de bară mobile şi/sau pocket-pc-uri pentru eficientizarea şi optimizarea activitatii depozitelor cu:

 • Un număr mare de articole şi posibilităţi diverse de stocare;
 • Activitate extinsă de mutare marfă în procesele de recepţie;
 • Un proces laborios de pregătire marfă pentru livrare.

Faţă de un sistem clasic ERP, CROS Depozit asigură:

 • Evidenţa detaliată pe locaţie fizică a stocului;
 • Urmărirea mişcărilor de manipulare marfă inclusiv istoricul;
 • Optimizarea activităţilor personalului depozitului.

Gestionarea fizică a unui depozit printr-un sistem informtic on-line, CROS Depozit, bazat pe cititoare de coduri de bare mobile prezintă avantaje esenţiale pentru:

 • Acurateţea mai bună a stocului – se previn furturi, se folosesc mai bine articolele disponibile în stoc (nu mai rămân uitate până la urmatorul inventar;
 • Scaderea semnificativă a costului inventarierii prin scăderea duratei inventarului anual şi prin posibilitatea de a face inventarieri din mers la articolele cu rulaj mare;
 • Creşterea operativităţii activităţilor de manipulare marfă depozit – prin controlul mai bun al operaţiilor primare de manipulare care stau la baza acestor activităţi;
 • Controlul mai bun al activităţilor de pregătire marfă pentru livrare şi livrare efectivă – factor esenţial pentru creşterea calităţii serviciului faţă de client şi pentru folosirea mai bună a resurselor interne;
 • Scăderea costului cu personalul  – se poate gestiona mai bine acelaşi depozit cu acelaşi număr de personal, se pot angaja uşor sezonieri pentru că necesarul de instruire este minim şi există o informaţie permanentă despre stadiul activităţii personalului;
 • Urmărirea facilă a activităţii angajaţilor din depozit în raport cu activitatea efectuată (cantitate transportată, număr de erori, eficienţă verificare, timp consumat pe fiecare activitate etc.)

Diagrama CROS Depozit

Pentru Centrele Logistice, CROS Depozit asigură:

 • Optimizarea proceselor logistice (fizice) de recepţie, depozitare, manipulare, expediţie şi inventariere prin:

- Structurarea depozitului pe  locaţii fizică: hale, rânduri, etaje, locaţii recepţie/livrare/depozitare/picking;

- Optimizarea alocării resurselor umane pe tipuri de operaţii: recepţie, pregătire, încărcare, inventar;

- Managementul stocurilor pe paleţi şi locaţii de picking.

 • Managementul articolelor logistice (comerciale) compuse din articole fizice (colete):

- Definire structură articol comercial;

- Urmărirea la nivel de articol fizic (colet) în cadrul depozitului, în timp ce importatorii şi clienţii urmăresc marfa la nivel de articol logistic (comercial).

 • Managementul recepţiilor în depozitele centrului logistic:

- Centrul logistic efectuează recepţii în numele importatorului de la furnizorii acestuia;

- Urmărirea stadiilor de recepţionare a mărfii în depozit.

 • Managementul articolelor fizice în cadrul depozitului:

- Posibilitatea reorganizării coletelor pe paleţi prin mutare de pe un palet pe altul;

- Mutarea paleţilor în depozit;

- Posibilitatea efectuării de inventare pentru anumite articole sau pentru toate articolele unui importator.

 • Managementul comenzilor logistice aprovizionarea magazinelor asigură:

- Informarea promptă şi exactă asupra stocurilor disponibile;

- Urmărirea comenzilor logistice, date şi modalităţi de livrare;

- Definirea unei strategii de onorare a comenzilor, inclusiv a comenzilor speciale sau urgente;

- Minimalizarea numărului de erori pe parcursul derulării comenzilor client.

cros_depozit_2

CROS Depozit include rapoarte diverse:

 • Recepţie marfă: informaţii detaliate pe o anumită perioadă despre ordinele de recepţie, timp alocat, număr de poziţii, cantitatea totală operată etc.;
 • Asigurarea calităţii: raport de operaţii pe utilizator/zile/mutare palet;
 • Situaţii de excepţie: ex.: rapoarte de paleţi pe masă/volum/număr articole/hale;
 • Statistica de încărcare depozit;
 • Statistica de activitate a depozitului (manipulare paleţi);
 • Stocurile pe articole logistice (comerciale) şi pe articole fizice (colete).

Prezentare CROS Depozit