Contact: +40 268 471 670

Chirii

Modulul CROS ERP Chirii este destinat în principal acelor organizaţii care au ca obiect de activitate închirierea de active (obiecte) dar şi celor care prestează ocazional astfel de activităţi:investitori, centre comerciale care deţin spaţii de închiriat de tip mall sau spaţii publicitare pentru marketing, firme care deţin utilaje ce se pot inchiria altor terţi etc.

Sistemul permite:

 • Gestionarea închirierii de active (obiecte de închiriat);
 • Urmărirea contractelor de închiriere;
 • Generarea facturilor în baza condiţiilor contractuale;
 • Refacturarea utilităţilor sau a altor servicii;
 • Urmărirea soldurilor pe contracte;
 • Vizualizarea activelor libere la închiriere.

Datorită funcţionării integrate cu CROS ERP, modului CROS ERP Chirii reprezintă atât un instrument destinat gestionării eficiente a proceselor din organizaţie cât şi un instrument de analiză de management, prin:

 • Urmărirea eficienţei închirierilor în curs pe diverse dimensiuni (zone de închiriere, agenţi responsabili, tipuri de active închiriate);
 • Urmărirea continuităţii procesului de închiriere cu reducerea, până la eliminare a perioadelor în care activele nu fac obiectul unui contract de închiriere;
 • Colectarea sistematizată, în timp real a datelor, oferind informaţii de încredere pentru rapoarte de analiză;
 • Evidenţierea rezultatelor economice şi financiare în rapoarte sintetice;
 • Preluarea automată a datelor, cu reflectare în evidenţa contabilă şi de gestiune;
 • Existenţa unui sistem de aprobări ce garantează respectarea procedurilor de lucru.

cros_chirii

Principalele avantaje pe care sistemul le oferă constau în optimizarea închirierilor, controlul în timp real a stadiului activelor de închiriat, gestionarea eficientă a debitelor rezultate dinactivitatea de închiriere, cu impact direct în:

 • Controlul termenilor contractuali;
 • Controlul duratei de închiriere;
 • Control cash-flow.

Structura CROS ERP Chirii asigură funcţionalităţi esenţiale pentru desfăşurarea activităţilor de închiriere:

 • Gestionarea tipologiilor activelor de inchiriat din punct de vedere al caracteristicilor (spaţii de închiriat, utilaje, etc.);
 • Gestionarea activelor de închiriat prin identificarea în sistem a fiecarui obiect căruia i se pot asocia o serie de caracteristici suplimentare a căror valori au ca rol determinarea unică a acestuia şi care se vor folosi în cadrul contractului;
 • Managementul contractelor de închiriere – relaţia contractuală se stabileşte prin asocirea între obiecte contractuale (cele libere şi disponibile pentru închiriat) şi clienţi, cu precizarea condiţiilor contractuale:
  - perioade contractate, tarife, discounturi, cesionări de creanţe;
  - număr de zile necesare pregătirii/amenajării spaţiului;
  - servicii contractate, precizând dacă acestea se facturează şi în avans sau nu;
  - interval de facturare pentru fiecare serviciu;
  - ziua de facturare pentru fiecare serviciu fix/variabil.
 • Gestionarea calculelor de chirii şi a consumurilor refacturate – închirierea se reflectă la nivel contractual, în majoritatea cazurilor, într-un preţ fix, sistemul oferind posibilitatea generării de calcule automate conform condiţiilor contractuale. Serviciile conexe activităţii de închiriere(apă caldă, rece, electricitate) a căror valoare variază de la o lună la alta necesită introducerea datelor de refacturat, lunar în documente specifice;
 • Managementul facturilor de chirie şi a soldurilor – facturarea se realizează prin însumarea documentelor de calcul chirii şi consumuri pentru refacturare, în condiţiile din contract (la anumite perioade de timp, cu facturare în avans, etc). Gestionarea soldurilor se realizează atât la nivel de client cât şi la nivel de contract;
 • Rapoarte de analiză:
  - obiecte în expirare – vizualizarea tuturor obiectelor al căror contract expiră într-o anumită perioadă precum şi contractanţii acestora;
  - solduri chirii – evidenţierea soldurilor contractelor de închiriere aferente unuia sau mai multor clienţi, precum şi facturile (componenta) acestor solduri;
  - servicii necalculate – acest raport furnizează informaţii privind perioadele pentru care nu s-au calculate serviciile contractate pentru fiecare contract şi client;
  - servicii calculate – acest raport furnizează informaţii privind perioade calculate, pret, cantitate, valoare, nr. calcul şi starea acestuia.

Funcţionarea integrată a modulului CROS Chirii cu restul sistemului CROS ERP reprezintă o soluţie performantă de abordare a activităţii de închiriere a activelor, indiferent dacă acesta reprezintă domeniul principal de activitate din organizaţie sau o activitate conexă, oferind posibilitatea gestionării eficiente a proceselor specifice acesteia.

Prezentare CROS Chirii