Contact: +40 268 471 670

Devize

Sistemul integrat CROS, în structură particularizată CROS ERP Devize este destinat în principal acelor entităţi juridice (investitori, antreprenori, constructori, firme de exploatare şi întretinere a reţelelor de utilităţi publice) care activează în domenii în care evaluarea şi decontarea lucrărilor se realizează pe bază de devize şi situaţii de lucrări:

 • lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii;
 • proiecte de investiţii (construcţii, montaj utilaje, etc.);
 • construcţia şi mentenanţa reţelelor de utilităţi publice.

Principalul obiectiv al aplicaţiei CROS ERP Devize (Managementul Proiectelor de Construcţii) îl reprezintă monitorizarea evoluţiei financiare a proiectelor şi lucrărilor, pe faze şi stadii, prin realizarea unui control în timp real al consumurilor şi costurilor asociate acestora.

Principiul funcţionării integrate face ca aplicaţia CROS ERP Devize să constituie atât un instrument de analiză de management, cât şi unul destinat gestionării eficiente a proceselor din organizaţie:

 • Rezultatele economice şi financiare relevante sunt concentrate în rapoarte sintetice;
 • Datele sunt colectate sistematizat şi în timp real, oferind informaţii de încredere pentru rapoarte de analiză privind derularea principalelor componente ale proiectului: tehnice, achiziţii, logistică, resurse umane, comerciale;
 • Datele sunt preluate automat şi reflectate în evidenţa contabilă şi de gestiune.

cros_devize

Avantaje CROS ERP Devize (Managementul Proiectelor de Construcţii):

Principalul avantaj pe care sistemul îl oferă constă în optimizarea planificării, controlul în timp real şi gestionarea eficientă a costurilor pe proiecte sau lucrri, cu impact direct în:

 • Reducerea costurilor;
 • Controlul termenelor şi duratei de execuţie;
 • Fundamentarea deciziilor;
 • Analiza rezultatelor;
 • Actualizarea progresului;
 • Controlul fluxului de numerar;
 • Indicatori de performanţă.

Structura particularizată CROS ERP Devize asigură funcţionalităţi esenţiale pentru desfăşurarea activităţilor de management de proiect şi mbină flexibilitatea necesară activităţilor de planificare şi coordonare de proiect cu rigoarea impusă de înregistrările în contabilitate. Din aceasta perspectivă, aplicaţia prezintă urmtoarele funcţionalităţi specifice :

 • Definirea proiectului în structură arborescentă, fie la începutul proiectului, fie pe parcursul derulării, pe msură ce apare necesitatea unor detalieri;
 • Previzionarea necesarului cantitativ estimat de resurse pentru realizarea proiectului, defalcat pe categorii (stocabile, manoperă, utilaj) precum şi a necesarului de finanţare estimat pe etape şi faze de proiect precum şi pe intervale de timp;
 • Posibilitatea gestionării costurilor directe şi a veniturilor pe fiecare etapă şi fază de proiect, pe baza înregistrărilor contabile curente;
 • Posibilitatea urmăririi evoluţiei stocurilor şi consumurilor de resurse pe etape şi faze de proiect, cu defalcare pe categorii de consumuri: stocabile, manoperă, utilaj, transport;
 • Posibilitatea gestionării relaţiilor contractuale cu clienţii şi în special cu subantreprenorii, atât sub aspectul cantitativ (lucrări contractate şi realizate) cât şi sub aspectul încasări-plăţi, luând în consideraţie particularităţile acestui tip de relaţie contractuală: plăţi în avans, decontări parţiale pe situaţii de lucrări, garanţii de bună execuţie reţinute şi plătite la termen.

Din perspectiva gestionării devizelor de lucrări, modulul CROS ERP Devize se integrează sistemului CROS ERP şi completează funcţionalităţile standard ale acestuia cu următoarele funcţionalităţi specifice:

 • Definirea structurii lucrărilor complexe, în organizare arborescentă pe mai multe nivele;
 • Definirea de tipuri şi categorii de lucrări adaptate la specificul activităţii organizaţiei;
 • Definirea structurii articolelor de deviz, pe categorii de consumuri, conform Indicatoarelor de norme de deviz specifice: material, manoperă, utilaj, transport;
 • Definirea flexibilă a parametrilor ce definesc nchiderea de deviz;
 • Crearea de versiuni de deviz, bazate pe variante de pre ale resurselor de consum;
 • Lansarea în execuţie a lucrărilor pe baza devizului şi generarea automată de drepturi de consum pentru resurse;
 • Efectuarea de rezervări din stocurile din gestiune;
 • Generarea automată de dispoziţii de aprovizionare acolo unde stocul nu satisface cererea;
 • Completarea şi actualizarea informaţiilor centralizatoare pe măsura evoluţiei lucrărilor;
 • Generarea de situaţii de lucrări din devizul iniţial;
 • Generarea de facturi pe baza situaţiilor de lucrări;
 • Rapoarte centralizatoare privind consumurile de resurse şi costurile asociate, la nivel de deviz (previzionat) şi de situaie de lucrări (decontat).

Principiul funcţionării integrate cu restul sistemului CROS ERP (Contabilitate, Aprovizionare etc) face ca soluţia CROS ERP Devize să constituie atât un instrument de analiză de management, cât şi unul destinat gestionării eficiente a proceselor din organizaţie.

Prezentare CROS Devize