Contact: +40 268 471 670

Financiar – Contabilitate

Sistemul contabil / financiar asigură gestionarea aspectelor valorice legate de întreaga activitate a organizaţiei, având ca funcţii principale:

 • Gestionarea înregistrarilor contabile;
 • Suport pentru procesele din contabilitate;
 • Gestionarea creanţelor, datoriilor şi a disponibilităţilor băneşti ale organizaţiei;
 • Raportare contabilă şi financiară;
 • Urmărirea şi evidenţa mijloacelor fixe;
 • Contabilitatea costurilor şi de gestiune;
 • Buget de venituri şi cheltuieli (propus/bugetat ) (bugetat/realizat) (bugetat/ previzionat).

Aceste funcţii sunt asigurate de modulele CROS Contabilitate generală, CROS Încasări şi Plăţi şi CROS Mijloace Fixe.

Contabilitate generală

Toate operaţiile din CROS care au o componentă valorică se reflectă în contabilitate. Pe cât posibil, sistemul generează automat înregistrările în contabilitate pe baza unor reguli prestabilite, fiind operate manual numai validări ale acestor înregistrări şi operaţii atipice. În acest fel, personalul din contabilitate este eliberat de munca de rutină, având astfel, posibilitatea de a se concentra pe celelalte funcţii pe care le au, importante din perspectiva organizaţiei: control financiar intern şi analize economice.

financiar_contabilitate

Avantajele utilizării modulului CROS – Contabilitate Generală sunt:

 • Creşterea eficienţei în activitatea de contabilitate;
 • Rapoartele sunt disponibile mult mai repede; practic majoritatea informaţiilor pot fi disponibile la zi şi nu după jumatatea lunii viitoare;
 • Calitatea informaţiei este mai bună, multe verificaăi fiind făcute automat;
 • Flexibilitatea sistemului permite adaptarea rapidă şi cu costuri minime a contabilităţii la schimbările din organizaţie, fără a pierde controlul;
 • Noi rapoarte mulate pe cerinţele utilizatorilor, pot fi obţinute rapid, printr-o interfaţă prietenoasă, fără a necesita programare.

Principalele funcţii ale modulului sunt enumerate în continuare:

Organizarea contabilităţii:

 • Unitaţi şi subunităţi cu balanţă proprie, cu drepturi de acces la nivel de utilizator;
 • Grupuri de unităţi la nivelul cărora se centralizează balanţele;
 • Plan de conturi, cu drepturi de acces pe utilizatori;
 • Detaliere analitică pe oricâte niveluri, limitată doar de 32 de caractere pentru simbolul unui cont, limită care nu a fost niciodată atinsă;
 • Perioade;
 • Valute şi cursuri;
 • Se poate lucra atât pe jurnale cât şi maestru-sah.


Preluarea înregistrarilor contabile:

 • Ecrane optimizate din punct de vedere ergonomic pe baza experienţei cu peste o mie de utilizatori;
 • Înregistrări în lei sau în valută;
 • Verificarea automată a echilibrării, corespondenţelor, drepturilor de acces ale utilizatorilor şi a perioadelor;
 • Posibilitatea de a grupa înregistrarile de acelaşi tip în jurnale;
 • Posibilitatea de a închide perioadele contabile pentru a nu se mai face înregistrari, cu posibilitate de redeschidere;
 • Se poate opera simultan în mai multe perioade contabile.

Generare automată a înregistrărilor repetabile:

 • Închidere venituri şi cheltuieli;
 • Închidere TVA.

Rapoarte contabile de bază:

 • Viteza de realizare a rapoartelor este foarte bună, chiar şi în cazul în care se lucrează pe baze de date mari, cu mulţi utilizatori, deoarece rapoartele au la bază structuri de date dedicate, menţinute la zi pe baza înregistrărilor, de către programele de pe partea de server. Astfel, se pot obţine imediat rapoarte cu date istorice ce cuprind anii de activitate ai organizaţiei;
 • Toate rapoartele conţin date actualizate, în timp real, reflectarea înregistrărilor realizate în sistem se face instantaneu;
 • Balanţe de mai multe feluri, cu detaliere la nivelul dorit;
 • Fişe de cont;
 • Jurnale;
 • Registrul jurnal;
 • Cartea mare;
 • Balanţe şi fişe de cont în valută;
 • Rapoartele sunt disponibile atât în mod grafic cât şi text (pentru imprimante cu ace).

Rapoarte definite de utilizator:

 • Utilizatorii îşi pot defini propriile rapoarte pe baza unor formate predefinte, folosind formule pentru specificarea conţinutului rapoartelor;
 • În acest fel, sunt definite rapoartele standard – bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia cash-flow, etc.;
 • Se pot defini rapoarte pentru translatarea în alt sistem contabil, fie un sistem internaţional sau un sistem impus de o unitate centrală la care trebuie raportat.