Contact: +40 268 471 670

Bugete și costuri

Urmarirea costurilor

Tipuri de centre de cost

În sistemul integrat CROS, există urmatoarele tipuri de centre de cost, la nivelul cărora este permisă urmărirea şi analiza cheltuielilor:

 • Unităţi ierarhice (departamente);
 • Activităţi (tipuri conturi de consum);
 • Comenzi interne;
 • Centre de costuri suplimentare, corespunzatoare diferitelor domenii de activitate: Elemente de cheltuială, Obiecte de cost, Tipuri departamente.

Sistemul CROS permite înregistrarea următoarelor tipuri de cheltuieli, în mod direct, pe centre de cost:

 • Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile;
 • Cheltuielile cu prestaţiile efectuate de terţi - se înregistrează direct la nivelul centrelor de cost (consumator – unitate ierarhică, comandă internă, cont consum – activitate) contravaloarea prestaţiilor înregistrate, fără TVA;
 • Cheltuielile înregistrate ca şi plăţi directe sau plăţi de alta natură – se înregistrează direct la nivelul centrelor de cost (consumator – unitate ierarhică, comandă interna, cont consum – activitate ) sume înregistrate în sistem drept plăţi directe (la valoarea fără TVA) sau plăţi de altă natură (de exemplu, bonuri de benzină, comisioane bancare, etc.);
 • Cheltuielile cu salariile (salarii, alte obligaţii către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, suportate de unitate) – se realizează din modulul Resurse Umane, în mod automat, odată cu generarea notei contabile de salarizare, pentru contabilitatea financiară;
 • Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe – se realizează automat în momentul în care se calculează amortizarea lunară, pe baza regulilor de repartizare a amortizării pe centre de cost;
 • Înregistrarea altor tipuri de cheltuieli - se realizează automat. Se vor realiza simultan, atât înregistrarea defalcată a cheltuielilor pe centrele de cost corespunzatoare cât şi generarea înregistrării notei contabile în contabilitatea financiară.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli

În cadrul organizaţiei, analiza comparativă, previzionari – propuneri – realizări, pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli, se realizează în cadrul modulului CROS Contabilitate Generală, de către subsistemul de Gestionare a Bugetelor.

Avantajele utilizării subsistemului CROS de Gestionare a Bugetelor:

 • Urmărirea în cadrul organizaţiei a raportului eforturi – rezultate, cheltuieli – venituri;
 • Monitorizarea evoluţiei organizaţiei prin comparare: propus/bugetat, bugetat/realizat, bugetat/previzionat;
 • Transparenţa informaţiilor prin raportarea BVC aferent unei perioade contabile la BVC aferent altei perioade contabile.

Principalele funcţii ale subsistemului de Gestionare a Bugetelor – CROS sunt enumerate în continuare:

 • Cumularea automată la nivelul unităţii ierarhice respective a valorilor introduse direct sau calculate din alte module CROS la nivelul unităţilor ierarhice inferioare;
 • Posibilitatea de a specifica roluri şi drepturi de acces ale utilizatorilor pentru introducere de date sau aprobare în funcţie de responsabilităţile profesionale din cadrul organizaţiei;
 • Libertatea utilizatorului de a completa prin selecţie linia de buget,  ăn funcţie de varianta dorită a se defini, de exemplu – se poate defini bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii de exploatare, BVC al activităţii financiare etc;
 • Valorile previzionate, propuse, realizate pot fi calculate automat pe baza formulei ataşate liniei de buget sau introduse manual (dupa caz);
 • Furnizarea de informatii în timp real privind necesitatea reducerii cheltuielilor, maximizarea veniturilor;
 • Obţinerea de rapoarte de bază;
 • Permite definirea cu uşurinţă de către utilizatori a rapoartelor de buget prin comparaţii de tip propus/bugetat, bugetat/realizat, bugetat/previzionat, oferind şi posibilitatea realizării exportului sau importului de variabile în fisiere de tip XML, PDF.