Contact: +40 268 471 670

Contabilitatea costurilor și de gestiune

Postcalculul şi urmărirea costurilor generate de activitate ale organizaţiei sunt asigurate în cadrul modulului Contabilitate Generala CROS de către subsistemul Costuri – CROS.

Avantajele utilizării subsistemului CROS de Contabilitate a Costurilor şi de Gestiune:

 • Operativitatea informaţiei oferită de rapoarte;
 • Concluzii în timp real privind rentabilitatea lor, articolelor, comenzilor etc;
 • Integrarea subsistemului cu celelalte module CROS;

Principalele funcţii ale subsistemului de Urmărire a Costurilor – CROS sunt:

 • Sistemul permite urmărirea costurilor în cadrul organizaţiei generand date privind eficienţa centrelor de cost (unităţi ierarhice, conturi de consum, comenzi interne, elemente de cheltuieli, , articole etc. );
 • Este permisă repartizarea costurilor înregistrate într-o perioadă contabilă, pe centre de cost. Prelucrarea datelor este realizată încă din momentul înregistrarii consumurilor, prin termeni accesibili utilizatorilor (consumator, comandă, etc.);
 • În cadrul sistemului este permisă şi înregistrarea de costuri direct la nivelul centrelor de cost;
 • Între centrele de costuri sunt permise repartizări de costuri;
 • Notele contabile se generează în contabilitatea de gestiune;
 •  Se realizează concordanţa informaţiei existente în contabilitatea financiară cu cea existentă în contabilitatea de gestiune;
 • Se pot configura rapoarte contabile folosite în cadrul organizaţiei pentru analiză (raport cash – flow, bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, etc.);
 • Rapoartele pot fi realizate atât în lei cât şi în valută pentru perioade de raportare simple sau complexe şi pentru perioade comparative;
 • Obţinerea rapoartelor de bază:

- Prin intermediul rapoartelor sunt vizualizate costurile înregistrate la nivelul centrelor de cost, într-o anumită perioadă, printr-o interfaţă prietenoasă cu utilizatorul;
- Flexibilitatea în accesarea informaţiei permite gruparea costurilor după diferite criterii: unitate ierarhică şi cont de consum, unitate ierarhică şi element de cheltuială, unitate ierarhica şi articol consumat, unitate ierarhică şi nr.cod/comandă;
- În cadrul rapoartelor, utilizatorii dispun de libertatea grupării datelor în funcţie de diferiţi parametri de selecţie.