Contact: +40 268 471 670

Incasări și plăți

Pentru operaţiile care privesc relaţiile financiare cu terţii şi gestiunea disponibilităţilor băneşti, pe lânga contabilitatea generală, CROS are prevazute funcţii speciale, care să automatizeze şi aspectele legate de scadenţe, evidenţă analitică la nivel de document şi planificarea cash-flow.

Aceste funcţii sunt cuprinse în modulul CROS Încasări şi Plăţi, a cărui structură se vede în figura de mai jos.

incasari_si_plati_1

 

Avantajele utilizării modulului CROS – Încasări şi Plăţi sunt:

 • Oferă informaţii cu privire la soldurile clienţilor şi a furnizorilor în timp real;
 • Se pot vizualiza soldurile terţilor la orice dată anterioară datei curente;
 • În urma particularizării şi a parametrizării, se generează automat notele contabile aferente documentelor de creanţă, datorie, încasări sau plăţi;
 • Permite eficientizarea gestionării disponibilităţilor băneşti ale organizaţiei;
 • Calitatea informaţiei este mai bună, multe verificări fiind făcute automat.

Principalele funcţii ale modulului sunt enumerate în continuare:

Organizarea contabilităţii:

 • Posibilitatea de a specifica rolul conturilor, integrat cu modulul Contabilitate Generală, pentru a folosi conturile numai în conformitate cu semnificaţia lor (conturi de creanţe, datorii, disponibilităţi, etc.);
 • Drepturile de acces pot fi ierarhizate (la nivel de cont, de jurnal, de operaţii specifice);
 • Toate documentele introduse generează automat note contabile, care sunt integrate în modulul CROS – Contabilitate generală.

Gestiunea terţilor:

 • Date de identificare ale terţilor;
 • Tratarea unitara a clienţilor, furnizorilor, angajaţilor şi a oricăror altor terţi;
 • Pentru fiecare cont pentru creanţe sau datorii, sistemul ţine în mod transparent o evidenţă analitică la nivel de terţ şi document.

Gestiunea creanţelor:

 • Preluarea automată a facturilor emise din alte module;
 • Posibilitatea de a specifica scadenţa şi termenul probabil de încasare, în lei sau în valută.

Gestiunea datoriilor:

 • Preluarea automată a facturilor/datoriilor introduse în alte module;
 • Posibilitatea de a specifica scadenţa şi termenul planificat pentru plată, în lei sau în valută;
 • Posibilitatea de a prelua cu un document soldul altui document (de ex. avize de expediţie înregistrate în contul 408 pentru care a venit factura corespunzatoare);
 • Facilităţi pentru operarea uşoară a deconturilor pentru delegaţii.

Gestiunea încasărilor şi a plăţilor:

 • Toate tipurile de operaţii de încasare şi plată sunt cuprinse întru-un singur ecran, mai puţin compensările, care se operează separat;
 • Operaţiile pot specifica explicit creanţele sau datoriile care se sting sau se poate repartiza automat suma în ordinea scadenţei (în funcţie de opţiunea utilizatorului);
 • Se pot face operaţii în lei şi în valută;
 • La operaţiile în valută se calculează automat înregistrările corespunzatoare în conturile pentru venituri/cheltuieli din diferenţe de curs;
 • La operaţii în valută este posibil ca încasarea sau plata să se facă şi în altă valută decât cea a creanţelor sau datoriilor, sistemul făcând calculele necesare (de exemplu, creanţa este introdusă în EURO, iar încasarea se operează în USD);
 • Se pot opera direct încasări şi plăţi în avans;
 • Există facilităţi speciale pentru contul de casă, care permit automatizarea completă a fluxului de la dispoziţia de plată/încasare şi pană la registrul de casă;
 • La lucrul cu CEC-uri şi efecte comerciale se asigură, într-un mod transparent, urmărirea în continuare a acestora până la încasarea lor efectivă;
 • Sistemul permite lucrul cu documente girate;
 • Se pot opera plăţi şi încasări trecute direct la cheltuieli sau venituri;
 • Inregistrarea creditelor bancare angajate şi a poliţelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare:
 • Creditele bancare se operează într-un singur ecran, din care sunt generate înregistrări privind datoriile, încasările şi plăţile;
 • Sistemul gestionează creditele angajate, în sensul că se pot obţine în orice moment rapoarte cu privire la stadiul creditelor (cât a fost încasat, cât a fost rambursat, cât trebuie rambursat în continuare şi care sunt scadenţele etapelor de plată);
 • Înregistrarea poliţelor de asigurare:
 • Sistemul permite gestionarea poliţelor, fie din punctul de vedere al clientului (poliţe încheiate cu societăţile de asigurare sau reprezentanţi ai acestora), fie din punct de vedere al reprezentantului societăţii de asigurare;
 • Poliţele de asigurare înregistrate pot fi de mai multe tipuri (CASCO, RCA, etc.);
 • Se pot înregistra poliţe în lei şi în valută;
 • Se generează automat scadentarul plăţilor către asigurator (plăţile reprezentantului societăţii de asigurare către aceasta);
 • Se generează automat scadentarul clientului către reprezentantul societăţii de asigurare;
 • Se evidenţiază plătţle şi încasările la poliţe;
 • Înregistrarea poliţelor se poate relaţiona la obiectul asigurat;
 • Se înregistrează daunele aferente poliţelor.

Rapoarte de baza:

 • Sold terţ;
 • Balanţe terţi;
 • Fişă de cont terţ;
 • Liste creanţe şi datorii, la zi sau la un moment istoric;
 • Liste de plăţi şi încasări;
 • Jurnalele legale pentru TVA şi accize;
 • Rapoartele sunt disponibile în lei sau în valută.