Contact: +40 268 471 670

Inventar (cu opțiune inventar tehnic)

Gestiunea mijloacelor fixe este asigurată de modulul CROS Inventar – Mijloace Fixe.

Funcţiile disponibile pentru modul Inventar – Mijloace Fixe sunt:

Gestiune inventar mijloace fixe:

 • Urmărirea pe unitate, unitate ierarhică (la orice nivel, de exemplu departament, secţie, atelier, etc.), locaţie fizică şi angajat;
 • Clasificarea dupa criterii multiple, inclusiv definite de utilizator;
 • Operarea mişcărilor – crearea mijlocului fix, transferul, casarea, majorările şi diminuările de valoare, vinderea – se face cu generarea automată a înregistrărilor contabile după reguli prestabilite.

Calculul amortizării:

 • Regimul de amortizare este configurabil;
 • Sunt disponibile toate regimurile legale.

Rapoarte referitoare la mijloacele fixe:

 • Liste de inventar, amortizări;
 • Fişa mijlocului fix;
 • Există posibilitatea de a defini fără programare rapoarte noi, utilizatorii specificând formulele pentru coloanele raportului.

Integrare cu celelalte module:

 • Înregistrările contabile aferente amortizării şi mişcărilor sunt generate automat;
 • La cumpararea sau vinderea unui mijloc fix se generează înregistrările corespunzatoare în evidenţa analitică a clientului sau furnizorului.

CROS – Inventar Tehnic

Asigură evidenţa mijloacelor fixe (echipamente / instalaţii tehnice) care necesită o urmărire detaliată pe componente, mai detaliată decât gestiunea contabilă pentru organizaţii din domeniile utilităţilor publice, comunicaţii, distribuţia şi transportul energiei electrice, gazelor, lor petroliere.

Sistemul Inventar este destinat organizaţiilor care au echipamente / instalaţii tehnice interconectate între ele, cu posibilitate de interschimbare de componente, distribuite pe zone intinse.

Funcţionalităţile majore ale sistemului sunt:

 • Descompunerea pe componente constructive;
 • Urmărirea mişcărilor componentelor în timp şi spaţiu (echipament/instalaţie);
 • Evidenţierea modului de interconectare între echipamente.

Sistemul Inventar Tehnic poate fi integrat cu o bază de date geografică (sistem GIS) pentru identificarea poziţiei echipamentului/instalaţiei. Flexibil şi foarte uşor de operat, conceput în arhitectura client-server, acest sistem este o realizare de varf a tehnicii informatice, fiind o interfaţă între două care sunt fiecare leader în domeniul sau: ORACLE şi ArcView.

inventar_tehnic_1

Sistemul Inventar Tehnic poate fi extins cu capabilităţi grafice pentru vizualizarea schemei constructive (electrică, reţea de conducte), modificarea atributelor sau ataşarea de imagini a mijlocului fix echipament/instalaţie (imaginea reflectă poziţionarea geografică şi o schemă electrică pentru un punct de transformare).

Principalele avantaje oferite de modulul CROS Inventar Tehnic sunt:

 • Instalarea reperelor geografice ale instalaţiilor şi ataşarea în acest fel de scheme, hărţi sau orice alte detalii privind obiectivul amplasat, utilizând suportul vectorial;
 • Suportul pentru executarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor;
 • Posibilitatea de consultare rapidă a caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor;
 • Sprijin pentru lucrările de intervenţie prin vizualizarea reţelei;
 • Oferirea de soţutii pentru remedierea avariilor;
 • Menţinerea la zi a datelor – atât a celor alfa numerice, cât şi a celor grafice – se realizează cu uşurinţă fără un efort susţinut de programare.

Soluţia CRIsoft pentru gestiunea inventarului tehnic este un instrument absolut necesar pentru orice organizaţie modernă ce doreşte un sistem informatic performant care să asigure rezolvarea problemelor de inventar tehnic dintr-o companie de utilităţi publice şi nu numai.