Contact: +40 268 471 670

Investiții

Modulul Investiţii asigură centralizarea şi sistematizarea informaţiilor referitoare la aspectele legate de activitatea de investiţii în cadrul organizaţiei.

Principalul obiectiv al Modulului Investiţii îl reprezintă dezvoltarea – ca arie, conţinut şi operativitate – a informaţiei economice referitoare la investiţii, pentru ca aceasta să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să permită reflectarea exactă a situaţiei patrimoniale a unităţii contabile sub aspectul investiţiilor.

investitii_1

Modulul Investiţii asigură o prelucrare rapidă şi corectă a datelor referitoare la lucrările de investiţii efectuate de organizaţie. Urmarirea lucrărilor de investiţii se realizează prin evidenţa comenzilor interne pe surse de finanţare şi elemente de cheltuială. Acumularea consumurilor materiale, prestaţii de servicii, etc. se realizează pe debitul comenzilor interne de investiţii, iar creditarea comenzilor interne de investiţii se realizează prin punerea în funcţiune sau modernizarea obiectivelor realizate.

În cadrul sistemului informatic integrat CROS, Modulul Investiţii functionează în interdependenţa cu modulele Aprovizionare (AP), Comenzi Interne, Lansare/Consumuri – Stocuri (LS), încasări şi Plăţi (IP), Contabilitate, Mijloace fixe.

iinvestitii_2

În mod schematic, etapele principale ale fluxului informaţional, sunt:

 • Lansarea lucrarilor de investiţii;
 • Urmărirea consumului de materiale şi manoperă rezultat în urma derulării procesului de investiţii;
 • Înregistrarea datoriilor rezultate din prestaţii ale terţilor;
 • Plăţile pe furnizori;
 • Punerea în funcţiune;
 • Modernizarea mijloacelor fixe realizate din investiţii;
 • Situaţii centralizate, pe surse de finanţare şi elemente de cheltuială, aferente lucrărilor de investiţii:

- Cheltuieli înregistrate pe surse de finanţare;
- Puneri în funcţiune;
- Plăţi efectuate pe surse de finanţare;
- Solduri terţi la zi;
- Fişă cont terţ;
- Fişaă globală terţ;
- Balanţă cont/terţ;
- Balanţă terţ/cont;
- Situaţie financiară cont/terţ;
- Situaţie financiară terţ/cont.

 • Diverse rapoarte de investiţii;
 • Fişă investiţii;
 • Centralizator comenzi investiţii;
 • Centralizator investiţii pe sursă de finantare şi elemente de cheltuieli;
 • Centralizator investiţii pe elemente de cheltuieli şi surse de finanţare;
 • Centralizator investiţii pe surse de finanţare şi furnizori;
 • Facturi pe surse de finanţare;
 • Situaţia plăţilor pe facturi;
 • Urmărire investiţii.