Contact: +40 268 471 670

Leasing

Sistemul Leasing permite introducerea datelor generate din operaţiunile de leasing şi gestionarea informaţiilor tehnice şi economice rezultate, într-un mod integrat cu celelalte sisteme CROS – Facturare, Încasări şi Plăţi, Contabilitate.

Prin intermediul sistemului se pot gestiona informaţiile cu privire la:

  • Cererile de leasing primite din partea clienţilor;
  • Ofertele de finanţare emise;
  • Contractele de leasing generate pe baza ofertelor;
  • Poliţele de asigurare întocmite pentru bunurile contractelor de leasing;
  • Creditele bancare angajate pentru realizarea contractelor de leasing.

Astfel, sistemul permite:

  • Evidenţa dosarelor de finanţare;
  • Calculul valoric al redevenţelor şi penalizărilor, precum şi emiterea automată a facturilor pentru acestea;
  • Evidenţa facturi/încasari/sold;
  • Înregistrarea poliţelor de asigurare şi a creditelor bancare solicitate pentru finanţarea bunurilor contractelor de leasing.