Contact: +40 268 471 670

Planificare și urmărire producție

Sistemul planificare şi urmarire producţie asigură suportul pentru activităţile de programare şi urmarire a producţiei. Prin flexibilitatea sa, sistemul se poate aplica cu succes în diferite domenii, cu producţie de serie sau de unicate, cu producţie continuă sau pentru lucrări şi servicii.

Principalele funcţii înglobate în acest sistem sunt:

 • Gestionarea tehnologiilor de fabricaţie;
 • Programarea şi urmărirea producţie;
 • Programarea şi urmărirea consumurilor şi a costurilor;
 • Realizarea şi încărcarea graficelor de producţie pe baza resurselor utilizate (manoperă, materii prime, utilaje);
 • Urmărirea calităţii lor (AQ).

Aceste funcţii sunt asigurate de modulele Comenzi Interne – Predări, CROS Lansare – Consumuri, CROS Date Articole şi CROS Intreţinere şi Reparaţii.

Avantaje importante:

 • Scăderea costurilor de producţie prin controlul mult mai bun al consumurilor;
 • Respectarea termenelor datorită disponibilităţii mult mai rapide a informaţiei şi posibilităţii de a planifica aprovizionarea şi resursele;
 • Decizii mai bune datorită eliberării persoanelor care conduc producţia, de activităţile de rutină legate de obţinerea datelor şi măsurării mult mai precise a costurilor.

productie_1

Programarea şi urmărirea producţiei

Toate activităţile care se desfăşoară în organizaţie sunt legate, în modelul CROS, de noţiunea generică de comandă internă. Aceasta poate fi un ordin de lucru, un plan de producţie aprobat sau o comandă de la un departament din organizaţie.

Fiecare comandă internă specifică un executant, un termen, articolele de realizat, costul programat şi alte detalii tehnice. De comanda internă se vor lega în sistem toate informaţiile despre realizări şi costuri.

Folosirea modulului CROS Comenzi Interne, permite obţinerea unor avantaje importante:

 • Respectarea termenelor datorită disponibilităţii mult mai rapide a informaţiei;
 • Scăderea costurilor de producţie prin posibilitatea de a planifica şi urmări mult mai bine producţia;
 • Decizii mai bune datorită eliberării persoanelor aflate la conducerea departamentului de producţie, de activităţile de rutină legate de obţinerea datelor.

Principalele funcţii ale modulului CROS Comenzi Interne sunt:

Gestionarea nomenclatoarelor de :

 • Articolele de pot fi stocabile ( sau semifabricate) sau nestocabile (servicii, lucrări);
 • Acelaşi articol poate fi privit în mai multe feluri; de exemplu, el poate fi şi semifabricat şi produs finit şi vândut ca atare;
 • La fiecare articol se poate specifica varianta tehnologică folosită pentru producţie.

Programarea producţiei:

 • Lansarea comenzilor interne şi programarea consumurilor;
 • Rapoarte cu centralizarea articolelor de produs sau a consumurilor programate în vederea luării deciziilor optime, care să ţină cont de termene, capacitate şi disponibilitatea materialelor.

Încărcarea graficului de producţie:

 • Se poate urmării încărcarea graficului de producţie, atât din punct de vedere al materialelor şi materiilor prime, cât si din punct de vedere al semifabricatelor utilizate în procesul de producţie.

Urmărirea producţiei:

 • Preluarea notelor de predare şi a rapoartelor de lucru;
 • Centralizarea acestora şi compararea cu comenzile lansate;
 • Se pot urmări comenzi pentru , semifabricate, lucrari, etc.;
 • Se poate urmări producţia discretă sau continuă.

Rapoarte:

 • Program de fabricaţie şi încarcarea graficului de producţie la nivel de atelier / secţie / întreprindere;
 • Stadiul producţiei, pe diferite faze, centralizat sau detaliat;
 • Rapoarte privind costurile şi încadrarea în cele planificate;
 • Rapoartele standard privind stocurile descrise anterior la aprovizionare se aplică şi la stocurile de finite şi semifabricate.

Integrare:

 • Înregistrările în contabilitate se generează automat pe baza unor reguli prestabilite.

Lansare şi urmărire consumuri

Principalele funcţii ale modulului CROS Lansare Consumuri sunt:

Gestionarea nomenclatoarelor de materiale:

 • Articolele consumate pot fi stocabile (materiale sau semifabricate) sau nestocabile (servicii, manoperă, etc.);

Programarea consumurilor:

 • Pe baza articolelor de produs şi a reţetelor sau tehnologiei se calculează automat necesarul de materiale;
 • Se poate introduce şi un necesar sau deviz calculat manual;
 • Se preiau în sistem înlocuirile de materiale sau diminuările în vederea actualizării necesarului.

Urmărirea consumurilor:

 • Editarea on-line a bonurilor de consum;
 • Preluarea datelor despre consumuri direct de la magazii;
 • Se face automat rezervarea stocului pe perioada de timp dintre aprobarea consumului şi scoaterea efectivă din magazie;
 • Se preiau toate datele necesare pentru contabilitatea costurilor încă din momentul înregistrarii consumului, în termeni accesibili utilizatorilor (consumator, comandă, etc.).

Rapoarte:

 • Situaţii detaliate şi centralizate la diferite niveluri cu privire la consumurile programate sau realizate;
 • Toate rapoartele privitoare la stocuri, descrise anterior în acest document, se folosesc şi pentru materiale (balanţe, fişă de magazie/fişă limită, etc.);

Integrare:

 • Înregistrările în contabilitate sunt generate automat pe bază de reguli prestabilite.

Urmărirea calităţii lor – (AQ)

 • Gestionarea caracteristicilor de calitate pentru materii prime, semifabricate şi finite, valori prevăzute şi măsurate;
 • Urmărirea calităţii se poate face atât pe loturi de materiale şi materii prime necesare în procesul de producţie, cât şi pe loturi de fabricaţie finite şi semifabricate rezultate din procesul de producţie;
 • Se poate definii corespondenţa pe loturi între produs finit, semifabricate şi materiile prime folosite în procesul de productie.