Contact: +40 268 471 670

Întreținere și reparații

Obiectivul principal al acestui modul îl constituie crearea unui mod de administrare simplu şi eficient al procesului de întreţinere şi reparaţii în cadrul organizaţiei.

Importanţa şi necesitatea utilizării modulului de întreţinere şi reparaţii reiese din urmărirea următoarelor obiective:

 • Stabilirea succesiunii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, a tipului reparaţiei, planificarea reparaţiilor, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, durata de execuţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • Asigurarea în condiţii optime a forţei de munca şi a mijloacelor materiale şi financiare pentru execuţia reparaţiei, atât pe termen scurt, cât si pe termen lung;
 • Cunoaşterea datei scoaterii din funcţiune a mijlocului fix şi înlocuirea acestuia.

Principalele funcţii ale modulului CROS IR (Intreţinere şi Reparaţii) sunt:

Gestionarea mijloacelor şi echipamentelor supuse lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

Gestionarea diferitelor tipuri de intervenţii / reparaţii:

 • Preventive, pe baza unor reguli de planificare;
 • Condiţionate, pe baza unor indicatori de funcţionare;
 • Accidentale.

Planificarea lucrarilor de întreţinere şi reparaţii:

 • Se pot defini planuri de reparaţii periodice pe baza cărora se pot genera automat reparaţiile planificate pentru toate echipamentele;
 • Planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se face pe baza unor reguli de planificare;
 • Planurile de reparaţii se pot defini, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Lansarea, execuţia şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii:

 • Lucrarile de întreţinere şi reparaţii pot genera comenzi interne de reparaţii;
 • Se pot planifica costuri ale lucrărilor de reparaţii calculate pe baza devizului lucrării care se execută sau pe baza unui procent din valoarea de înlocuire a mijlocului fix în procesul de întreţinere şi reparaţii;
 • Gestionarea tuturor consumurilor şi costurilor materiale şi manoperă ocazionate de execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • Se urmăreşte predarea lucrării şi transferul costului între departamente/secţii.

Rapoarte:

 • Plan de reparaţii utilaje, clădiri, parc auto, etc;
 • Reparaţii corective;
 • Evidenţe ale perioadelor de funcţionare a mijloacelor fixe incluse în procesul de întreţinere şi reparaţii;