Contact: +40 268 471 670

Resurse Umane

Sistemul Resurse Umane asigură gestionarea aspectelor referitoare la angajaţii din cadrul organizaţiei, atât din punct de vedere al funcţiilor, respectiv al posturilor ocupate de către aceştia, cât şi din punct de vedere al salarizării.

Sistemul CRIsoft Organization Server Resurse Umane (CROS HR), cu modulele Organizare şi Salarizare îşi propune urmărirea şi administrarea eficientă a uneia din cele mai importante resurse ale secolului nostru: resursa umană.

hr_1

Conform abordării strategice a firmei CRIsoft, prin utilizarea modulelor din familia CROS – Resurse Umane se asigură:

  • Optimizarea fluxului informaţional;
  • Acurateţe şi disponibilitate ridicată a informaţiilor;
  • Flexibilitate în operare;
  • Timp redus în care informaţiile pot să fie accesate.

Sistemul CROS HR este uşor de integrat în arhitectura IT cu alte aplicaţii de contabilitate şi face parte nativ din sistemul CRIsoft Organization Server unde este integrat cu modulele financiar -contabile, de urmarire a producţiei şi de logistica vânzări.

Structuri Organizatorice – Unităţi:

  • Definirea tipurilor de unitaăţi ierarhice: cod şi denumire;
  • Detalii despre unităţile ierarhice şi structura ierarhică a acestora: tip şi denumire.

(Sistemul CROS permite menţinerea unei structuri de holding compus din mai multe unităţi contabile – organizatii cu bilanţ propriu)

Datele generale despre Angajaţi:

  • Marca angajat;
  • Stare angajat;
  • Acte de identitate, adresa;
  • Persoane aflate în întreţinere.

Prezentare CROS HR