Contact: +40 268 471 670

Organizare

Modulul CROS Resurse Umane – Organizare gestionează informaţii despre funcţii, fişa posturilor, sarcinile şi competenţele necesare organizaţiei în prezent şi viitor, precum şi informaţii despre aptitudinile şi competenţele angajaţilor sau posibililor angajaţi.

Funcţionalităţile majore sunt descrise în continuare:

Detalii structură organizatorică funcţii, posturi şi sarcini:

 • Definirea funcţiilor conform:

- Sarcinilor aferente funcţiei;
- Competenţelor sarcinilor pentru fiecare funcţie;
- Certificărilor (permanente sau pe perioadă limitată) necesare funcţiei;
- Relaţiilor stabilite între funcţii şi caracteristicilor moştenite aferente funcţiei.

 • Definirea posturi configurând elementele descriptive aferente:

- Postului şi sarcinilor postului;
- Compeţentelor de sarcini / post;
- Relaţiilor existente între posturi;
- Certificărilor (permanente sau pe perioadă limitată) necesare ocupării unui anumit post.

 • Administrarea variantelor de structuri organizatorice şi detaliilor necesare, precum şi rapoarte comparative între variantele alese;
 • Obţinerea rapoartelor specifice: exemplu – fişa funcţiei (se permite selecţie după funcţie, tip funcţie, competenţe şi sarcini), fişa postului (selecţie după post, competenţe şi sarcini).

Planificarea şi urmărirea evenimentelor profesionale:

 • Definirea tipurilor evenimentelor profesionale: cursuri, certificări sau recertificari, etc.;
 • Definirea evenimentelor profesionale şi legatura acestora cu nivelele de competenţe, certificări şi alte atribute-caracteristice funcţiilor şi posturilor;
 • Planificarea evenimentelor profesionale;
 • Urmărirea rezultatelor evenimentelor profesionale şi modificarea nivelului de competenţe al angajaţilor;
 • Permite obţinerea unor rapoarte de evaluare a personalului pe posturi;
 • Menţinerea unei istorii detaliate legate de instruirea/certificarea angajaţilor;
 • Planificarea eficientă a necesarului de instruire al angajaţilor, diferenţiat pe tipuri de competenţe, atât pentru structura organizatorică actuală, cât şi pentru cea viitoare;
 • Evaluarile periodice ale performanţelor angajaţilor pentru controlul asupra evoluţiei şi nivelului de competenţă al angajaţilor;
 • Estimarea bugetelor de instruire.

Administrarea Procesului de Angajare:

 • Administrarea şi evidenţierea posturilor vacante şi a calificărilor (competenţe, certificări, etc.) necesare;
 • Înregistrarea detaliilor candidaţilor la angajare:

- Pentru persoanele din afara organizaţiei se permite introducerea detaliilor necesare;
- Pentru angajaţi se permite:

- Vizualizarea informaţiilor despre posturile vacante;
- Aplicarea la acestea.

 • Urmărirea procesului de selecţie dintre candidaţii existenţi, atât din afara organizaţiei, cât şi dintre angajaţi;
 • Procesul de angajare/transferare.