Contact: +40 268 471 670

Service Auto

Sistemul Service gestionează informaţiile tehnice şi economice legate de activitatea de service, urmărind toate aspectele specifice acestei activităţi într-o manieră integrată cu celelalte subsisteme CROS – Lansare / Consumuri, Facturare, Încasări şi plăţi, Contabilitate.

Sistemul este adaptat lucrului pe mai multe unităţi contabile, într-o reţea de service-uri cu activitate descentralizată, dar cu control centralizat asupra unor aspecte critice: bonitatea clienţilor şi aprovizionare, controlul preţurilor şi stocurilor, evidenţa autovehiculelor reparate.

Principalele funcţionalităţi ale sistemului CROS Service permit gestionarea tranzacţiilor şi informaţiilor relevante legate de:

 • Relaţia cu clientul – lucrări efectuate, devize, urmărirea facturilor emise, discount-uri acordate, facturarea către clienţii cu flota de maşini;
 • Maşini, inclusiv un istoric al fiecarei maşini asupra căreia s-a intervenit în service-uri;
 • Garanţii, relaţia cu garanţii - facturare imediată sau ulterioară (gestionarea pieselor schimbate în perioada de garanţie), urmărirea încasărilor;
 • Gestionarea asigurărilor în regimuri diferite impuse de asiguratori – urmărirea facturilor de asigurare pe baza dosarului de asigurare, încasări de la asiguratori;
 • Consumurile de materiale şi manoperă pe fiecare comandă de service;
 • Lucrări executate de către terţi şi preluate în devizul de lucrări service;
 • Actualizarea preţurilor pentru piesele de schimb în funcţie de cataloage de preţuri ale furnizorilor;
 • Operaţiunile importante se realizează numai pe bază de drepturi de acces (drept de lansare comenzi, de operaţii de gestiune, de facturare, de închidere comenzi).

service

De asemenea, sistemul va permite analiza în timp real a activităţii de service:

 • Calculul adaosului realizat în service;
 • Evaluarea performanţelor echipelor de lucru (manopera pontată, manopera facturată);
 • Situaţia facturi / încasări - pentru facturi cu sau fără asigurare;
 • Evaluarea materialelor pe maşini în lucru la final de lună;
 • Controlul strict al materialelor ieşite din magazie şi care nu au fost facturate clientului;
 • Situaţii de lucrari aflate în diverse stadii (lansat / finalizat / facturat / închis);
 • Controlul stocurilor.

Prezentare CROS Service Auto