Contact: +40 268 471 670

CROS Supply Chain

Modulul CROS Supply Chain este destinat eficientizării şi modernizării activităţii logistice a organizaţiilor prin asistarea deciziilor în privinţa aprovizionării şi planificării vânzărilor şi include două componente majore, una de previziune a vânzărilor şi un model de calcul a cantităţii optime de aprovizionat.

Arhitectură:

 • Submodul planificare vânzări;
  - Gestionarea previziunilor de vânzări;
  - Calculul cantităţilor propuse pentru vânzare.
 • Submodul planificare comenzi;
  - Planificarea detaliată a aprovizionării şi producţiei;
  - Stabilirea necesarului de comandat;
  - Generarea comenzilor de aprovizionare şi a comenzilor interne.

Principii:

 • Se păstrează istoricul complet al modificărilor;
 • Separarea activităţii de planificare a vânzărilor şi stabilire a necesarului de planificarea aprovizionării;
 • Integrat on-line cu sistemul ERP;
 • Poate prelua date din orice sistem ERP, prin proceduri de sincronizare dedicate.

supply_chain_1

Scop planificare vânzări:

 • Eficientizarea aprovizionării şi a stocului;
 • O mai bună satisfacere a cerinţelor clienţilor prin livrarea fără întârziere a lor cerute;
 • Menţinerea unui stoc optim pe baza previziunilor fără a creşte costurile de depozitare a lor;
 • Îmbunătăţirea performanţei şi a calităţii;
 • Cunoaşterea mai bună a comportamentului sezonier a claselor de produse.

Scop planificare comenzi:

 • Determinarea necesarului de livrat pentru a asigura realizarea planului de vânzări şi a respecta strategia de stocuri la nivelui companiei;
 • Determinarea necesarului de comandat pornind de la necesarul de livrat influenţat de oportunităţile curente ale pieţei şi de comenzile speciale;
 • Generarea comenzilor de aprovizionare către furnizori şi a comenzilor interne către secţiile de producţie;
 • Urmărirea executării comenzilor.

supply_chain_2

Avantaje planificare vânzări:

 • Reducerea stocurilor;
 • Reducerea cheltuielilor de logistică, depozitare şi producţie datorită unei mai bune planificări;
 • Posibilitatea de a reacţiona rapid la schimbări şi de a valorifica noi oportunităţi ale pieţei;
 • Îmbunătăţirea performanţei şi a calităţii;
 • Cunoaşterea mai bună a comportamentului sezonier a claselor de ;
 • Îmbunătăţirea managementului inventarului;
 • Îmbunătăţirea managementului.

Avantaje planificare aprovizionare:

 • Urmărirea mai eficientă şi gestionarea optimă a procesului de aprovizionare;
 • Activitatea de aprovizionare poate fi coordonată mai eficient şi executată fără probleme;
 • Se obţine o planificare mai eficientă a cererii;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu furnizorii.

Prezentare CROS Supply Chain