Contact: +40 268 471 670

CROS WEB

Are ca principal scop îmbunătăţirea calităţilor serviciilor comerciale, diversificarea canalelor de încasare şi aducerea furnizorului la un click distanţă de client.
Actualizarea, migrarea şi trecerea sistemelor CROS în arhitectură, tehnologie şi pagini WEB oferă următoarele avantaje. Lista de mai jos este prezentată în ordinea impactului.

Productivitate mai mare a utilizatorilor:

 • Interfaţă mult mai intuitivă:

- Orientată spre proces şi business;
- Scăderea timpului de interactiune utilizator-aplicaţie;

 • Interfaţă dinamică:

- Construirea automată a meniurilor prin integrarea dinamică a modulelor instalate şi a datelor privind frecvenţa folosirii diferitelor funcţii;
- Construirea automată a link-urilor de intrare în detaliu în funcţie de context, de modulele instalate şi de frecvenţa folosirii;

 • Acces direct la oricare parte a aplicaţiei prin intermediul link-urilor standard de web, permiţând userilor care folosesc ecrane (pagini) specifice să interacţioneze doar cu secţiunile din aplicatie, care-i interesează;
 • Interfeţele foarte similare sau chiar identice între diversele moduri de acces la aplicaţie: PC, PDA-uri, mobile.

Eficienţă mai mare la instruire şi auto-instruire:

 • Necersar mai mic de instruire şi adaptare – interfeţele Web şi modul de lucru pe acestea sunt cunoscute de toată lumea şi independente de aplicaţie;
 • Invăţare constructivă- modul de navigare Web permite descoperirea intuitivă a aplicaţiei;
 • Auto-instruire simplificatăpentru: noi angajaţi; actualizarea modulelor şi apariţia funcţionalităţilor noi; modificările de proces datorită business reengineering.

Costurile de administrare se optimizează şi redistribuie pentru aspectele de bussiness:

 • Instalarea se va realiza centralizat, fără a mai fi necesară distribuţia versiunilor modificate pe staţiile de lucru. Acest lucru se realizează cu costuri mult mai mici faţă de o instalare centralizată în varianta aplicaţiilor client/server;
 • Modificările şi actualizările sunt disponibile imediat,nu mai este nevoie de aşteptarea unui patch complex, datorită componentelor individuale care sunt livrate unitar, baza de date şi interfaţă (front-end) aplicaţie;
 • Migrare simplificată – procesul de migrare la versiuni noi este mai uşor;
 • Independenţă faţă de configuraţia staţiilor – comportarea aplicaţiei nu depinde de configuraţia staţiilor de lucru şi problemele de gestionare a configuraţiilor şi compatibilitate sunt mult mai mici;
 •  Management mai performant al sesiunilor – se câştigă resurse server, trafic mai mic pe reţea.

Flexibilitate în infrastructură:

 • Aplicaţie accesată prin intermediul unui simplu browser- pe staţiile de lucru nu mai este necesar decât un browser, ceea ce face posibil să se renunţe la Windows pentru mulţi dintre utilizatori (care nu au nevoie de Excel/Word ….);
 • Independenţă de sistemul de operare al staţiilor de lucru;
 • Independenţă de tipul de hardware cu care se accesează aplicaţia;

Creşterea calităţii şi stabilităţii sistemului CROS: mediu performant şi flexibil de dezvoltare, în consecinţă riscuri mai mici de exploatare:

 • Aplicaţii mai stabile deoarece modul de programare este mai simplu şi simultan mai riguros. Nu mai există cod pe client şi dispar problemele cu diferenţele de tratare a anumitor cazuri între ecran şi baza de date;
 • Creşterea calităţii şi eficienţei aplicaţiei – complexitatea este mai redusă, pentru că fiecare aspect al unui proces este tratat separat, ceea ce permite o calitate mai bună şi scade problemele datorate inter-dependenţelor. Dispar ecranele mamut, care apelează o multitudine de funcţii dar, în acelaşi timp din punct de vedere utilizator funcţiile rămân cel puţin la fel de accesibile ca în ecranele client / server complexe;
 • Control riguros asupra evoluţiei aplicaţiei din punct de vedere funcţional;
 • Livrare unitară pentru toate componentele aplicaţiei, de la orice nivel. Nu mai pot să apară diferenţe între baza de date şi aplicaţie;
 •  Detectare automată pentru majoritatea problemelor care apăreau la upgrade, cu ajutorul unui mecanism de autovalidare a integrităţii inclus in aplicaţie;
 • Testare automată – aplicaţia conţine şi teste automate, rulate atât la CRIsoft pe o bază de date generală cât şi la client, pe bazele de date de test şi de producţie, pentru siguranţa că ea funcţionează aşa cum a fost proiectată şi de asemenea pentru a scădea mult frecvenţa cazurilor în care un upgrade poate aduce regresii;

Deschidere şi flexibilitate mai mare către integrarea cu alte aplicaţii, non-CROS, specifice client dezvoltate de CRIsoft, departament IT sau alţi furnizori:

 • Integrare mai uşoară cu alte aplicaţii datorită tehnologiilor folosite;
 • Integrare mult mai uşoară a aplicaţiei cu partenerii prin facilitarea accesul acestora la părţi din aplicaţie;

Posibile dezavantaje:

 • Trebuie investit pentru schimbarea unor practici:

- Nu se mai pot face improvizaţii, cum erau când pe diferite staţii se lucra intenţionat cu diferite versiuni ale aplicaţiei;
- Datorită interfeţei orientată pe proces apare o rigurozitate mai mare, cu paşi de proces mai automatizaţi, care au o ordine prestabilită;

 • Adaptare la noile standarde şi noul mod de lucru:

- Folosirea imprimantelor text (matriciale) va fi limitată numai la formatele pretipărite;
- Semnificaţia tastelor va fi schimbată faţă de aplicaţiile client/server şi utilizatorii vechi vor trebui să se obişnuiască cu noul mod de lucru;

Prin punerea în funcţiune a aplicaţiei CROS în variantă Web dorim să venim în întâmpinarea nevoii de schimbare a clienţilor noştri.

Prezentare CROS WEB