Contact: +40 268 471 670

Proiect CROS-POC

poc

07.10.2021

Anunț de presă privind deschiderea proiectului

CHRISTIAN GAVRILA S.R.L. cu sediul în Municipiul Braşov, B-dul Victoriei, Nr. 12, Etaj 2, Cam.1, Județ Braşov derulează, începând cu data de 27.09.2021 proiectul „Modele tehnologice inovative pentru proiectarea și utilizarea aplicațiilor cu baze de date, care vor asigura separarea completă a modelului logic al datelor de detaliile de implementare și rularea pe platforme multiple, inclusiv rulare in cloud”, COD MYSMIS 121403, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 364/390040/27.09.2021 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI).

Valoarea totală a proiectului este de 21.240.292,27 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 14.694.137,06 lei.

Locațiile de implementare sunt situata în:

Proiectul se implementează în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Obiectivul general al proiectului este crearea în perioada 2021–2023 a unor modele tehnologice inovative pentru proiectarea și utilizarea aplicațiilor cu baze de date, realizarea unui framework de dezvoltare bazat pe acestea și folosirea lui la realizarea de aplicații de business și modernizarea aplicațiilor vândute în prezent de CRIsoft.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni începând cu data de 27 Septembrie 2021.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Activități derulate

Activitate: 1. Cercetare industrială – Abstractizarea bazei de date și a interacțiunii cu utilizatorul

1.1 Versiune inițială pentru demararea realizării și migrării modulelor
Obiectiv – Găsirea unui prim set coerent de modele de abstractizare posibil de aplicat și inglobarea lor în prototipuri ale bibliotecilor software crosweb care să valideze conceptele și să permită echipei de dezvoltare experimentală demararea activităților de realizare de prototipuri pentru primele două module existente, în paralel cu identificarea direcțiilor de extindere a cercetărilor din activitatea următoare.
Continut

1.2 Implementare elemente noi în model
Obiectiv – Găsirea unor modele de abstractizare complete și înglobarea lor în prototipuri ale bibliotecilor software crosweb care să valideze conceptele și să le dea spre validare echipei de dezvoltare experimentală.
Conținut

1.3 Îmbunătățire limbaj și mediu de programare și execuție
Obiectiv – Îmbunătățirea modelelor de abstractizare complete găsite anterior în urma rezultatelor dezvoltării de prototiuri de module de echipa de dezvoltare experimentală, crearea unui mediu de programare specific integrat cu Eclipse sau alt mediu similar și aducerea lor la forma care va fi folosită în produsele finale.
Conținut

1.4 Optimizare performanta si ergonomie
Obiectiv – Îmbunatățirea performanței și a ergonomiei prototipurilor deja realizate și realizarea formei finale a tehnologiilor, inclusiv documentarea lor completă.
Conținut

2. Cercetare industrială – Abstractizarea elementelor de interfață

2.1 Versiune inițiala pentru demararea realizării și migrării modulelor
Obiectiv – Studierea modelului actual al interfeței utilizator din versiunea crosweb actuală și dezvoltarea pe baza lui și a cunoștințelor disponibile în domeniu a unui model îmbunătățit, care să poată fi predat echipei de dezvoltare experimentală pentru dezvoltarea de prototipuri de produse, simultan cu identificarea direcțiilor unde se va aprofunda cercetarea în activitatea 2.2.
Conținut

2.2 Implementare elemente noi în interfață
Obiectiv - Găsirea unor modele de abstractizare complete și înglobarea lor în prototipuri ale bibliotecilor software crosweb care să valideze conceptele și să le dea spre validare echipei de dezvoltare experimentală.
Conținut

2.3 Îmbunătățire limbaj si mediu de programare și execuție
Obiectiv - Îmbunătațirea modelelor de abstractizare complete găsite anterior în urma rezultatelor dezvoltării de prototiuri de module de echipă de dezvoltare exzperimentală și aducerea lor la forma care va fi folosită în produsele finale.
Conținut

2.4 Optimizare performanța și ergonomie
Obiectiv - Îmbunatățirea modelelor de abstractizare complete găsite anterior în urma rezultatelor dezvoltării de prototipuri de module de echipa de dezvoltare experimentală și aducerea lor la forma care va fi folosită în produsele finale.
Conținut

3. Cercetare industrială – gestionarea accesului, securității și a localizării cu tehnici AOP

3.1 Modelarea și găsirea de soluții folosind AOP și versiunea inițială
Obiectiv - Găsirea de soluții pentru a aplica tehnicile Aspect Oriented Programming la gestionarea accesului, securității și a localizării pornind de la sistemul de proprietăți ale obiectelor din versiunea actuală crosweb, de la modelele găsite în activitățile 1.1 și 1.2, astfel încât să se poate potențial separa în totalitate aceste lucruri de modelul și interfața utilizator a aplicației.
Conținut

3.2 Implementarea gestionării accesului, securității și localizării cu soluțiile găsite
Obiectiv - Validarea prin prototipuri a soluțiilor găsite și colaborarea cu echipa de dezvoltare experimentală pentru a adapta soluțiile la situațiile reale din aplicațiile dezvoltate cu modelele concepute
Conținut

3.3 Optimizare performanță și ergonomie
Obiectiv - Îmbunatățirea performanței și a ergonomiei prototipurilor deja realizate și realizarea formei finale a tehnologiilor, inclusiv documentarea lor completă.
Conținut

4. Cercetare industrială – rularea pe sisteme masiv paralele și în cloud

4.1 Găsire soluții rulare cloud și implementare în crosweb
Obiectiv - Cercetarea posibilităților de a rula aplicațiile crosweb în cloud în sisteme de infrastructura private și publice, testarea comparativă a diverselor variante și arhitecturi și decizie pentru varianta pe care se vor continua cercetarea și dezvoltarea experimentală pentru obținerea unui produs final.
Conținut

4.2 Modele pentru administrarea automată și load balancing
Obiectiv - Cercetarea posibilităților de automatizare a administrării serverelor din cloud pentru optimizarea costului exploatării și se vor găsi soluții de balansare automată a încărcării serverelor pentru a le exploata la capacitate maximă și în condiții de fiabilitate maximă.
Conținut

5. Dezvoltare experimentală – Realizarea de prototipuri de aplicații pentru obținerea de experienta si cazuri cu instrumentele si metodele dezvoltate

5.1 Migrare și pregătire vânzare primele module
Obiectiv - Realizarea de prototipuri ale unor aplicații reale migrate la noua tehnologie pentru obținerea de date pentru deciziile din cercetare și pentru deciziile privind viitorul produs final.
Conținut

5.2 Realizare modul nou, migrare si pregătire vânzare module val 2
Obiectiv - Realizarea de prototipuri ale unor aplicații reale migrate la noua tehnologie dezvoltată în activitățile 1.2 și 2.2 pentru obținerea de date pentru deciziile din cercetare și pentru deciziile privind viitorul produs final. Aplicarea în modulele migrate anterior a noilor soluții identificate în activitățile 1.2 și 2.2.
Conținut

5.3 Realizare modul nou, migrare și pregătire vânzare module val 3
Obiectiv - Realizarea de prototipuri ale unor aplicații reale migrate la noua tehnologie dezvoltată în activitățile 1.2 și 2.2 pentru obținerea de date pentru deciziile din cercetare și pentru deciziile privind viitorul produs final. Aplicarea în modulele migrate anterior a noilor soluții identificate în activitățile 1.2, 1.3, 2.2 și 2.3.
Conținut

5.4 Integrare finală module noi și actualizate
Obiectiv - Aplicarea completă a tehnologiilor și metodelor rezultate din cercetare și revizuirea codului pentru a fi unitar și coerent la nivelul ansamblului celor 8 module noi și îmbunătățite.
Conținut

6. Dezvoltare experimentală – Rularea aplicațiilor în sisteme publice de infrastructura în cloud

6.1 Implementarea unor sisteme de test la CRIsoft și măsurarea performanțelor
Obiectiv - Instalarea pe serverele CRIsoft a unor aplicații reale și realizarea de proiecte pilot cu aplicații interne CRIsoft sau cu colaborarea unor clienți existenți, pentru măsurarea statistică a performanțelor și parametrilor în condiții de exploatare.
Conținut

6.2 Realizarea de statistici pentru parametrizarea administrării automate și modele de cost pentru exploatarea în condiții optime
Obiectiv – Culegerea de date în urma rulării aplicațiilor în sisteme publice de infrastructura pentru cloud, inclusiv cu urmărirea costului serviciilor furnizorilor de infrastructura și realizarea unui model care să lege costul infrastructurii de elemente accesibile din aplicații, pentru a pregăti deciziile pentru prețul produselor noi.
Conținut

7. Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare

7.1 Pregătire infrastructura cloud
Obiectiv – Pregătirea infrastructurii tehnice necesare rulării în cloud a produselor finale integrate realizate în cadrul proiectului.
Conținut

Alte activități
Informare și publicitate
Management
Audit

Rezultatele proiectului

Realizări 2023 -Mediul de dezvoltare
Tehnologii actualizate

Sistem Build rescris

Medii de lucru

Integrare AWS

Continuous deployment

Realizări 2023 -Produse noi și modernizate
Generale

Produse modernizate

Produse noi

Prototipuri

29.12.2023
poc

Anunț de presă privind închiderea proiectului

CHRISTIAN GAVRILĂ S.R.L. cu sediul în Municipiul Braşov, B-dul VICTORIEI, Nr. 12, Etaj 2, Ap. CAM.1, Judeţ Braşov a derulat, începând cu data de 27.09.2021 proiectul „ Modele tehnologice inovative pentru proiectarea şi utilizarea aplicațiilor cu baze de date, care vor asigura separarea completă a modelului logic al datelor de detaliile de implementare şi rularea pe platforme multiple, inclusiv rulare în cloud”, COD MYSMIS 121403, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 364/390040/27.09.2021 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI).

Valoarea totală a proiectului este de 21.240.292,27 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 14.694.137,06 lei.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Obiectivul general al proiectului este crearea în perioada 2021-2023 a unor modele tehnologice inovative pentru proiectarea şi utilizarea aplicaţiilor cu baze de date, realizarea unui framework de dezvoltare bazat pe acestea şi folosirea lui la realizarea de aplicaţii de business şi modernizarea aplicaţiilor vândute în prezent de CRIsoft.
Rezultatele finale ale proiectului
1. R 1 Crearea de 9 noi locuri de munca în cercetare – prin crearea Departamentului de Cercetare si derularea prezentului proiect tehnologic inovativ compania va crea 9 locuri in cercetare pentru a stimula orientarea tinerilor si in special femeilor spre cariere in domenii si sectoare economice de varf, pentru stimularea unei cariere in cercetare – dezvoltare – inovare intr-un domeniu stiintific relevant pentru dezvoltarea Romaniei
2. R 2 Investitie privata combinata cu sprijinul public în inovare si cercetare-dezvoltare în valoare de 5.112.176 RON – prin crearea Departamentului de Cercetare Dezvoltare Inovare CRISOFT a demarat dezvoltarea si implementarea strategiei de transformare a organizatiei intr-o organizatie inovativa care dezvolta produse cu proprietate intelectuala romanesti si a creat deja locuri de munca in CDI in anul 2017 – activitati incluse in fisa postului / in 2018 – transformarea de posturi din posturi de productie in posturi de CDI pentru personalul a carui experienta teoretica si practica justifica aceasta decizie. Prin implementarea proiectului compania doreste sa atraga tineri in cercetare si sa promoveze rolul acestora si al femeilor in cercetare dezvoltare inovare si in domenii care presupun o cariera stiintifica si tehnica de varf. De asemenea prin implicarea partenerului organizatie de cercetare (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca companica doreste sa defineasca un cadru strategic de cooperare formala bazata pe proiecte comune cu mediul academic pentru asigurarea transferului rezultatelor de cercetare in practica si pentru facilitarea accesului la rezultate de cercetare stiintifica a cat mai multor utilizatori ai produselor CRISOFT
3. R 3 Publicarea a 4 articole ISI in co-autorat – activitatea de cercetare derulata in parteneriat va avea ca rezultat publicarea a 4 articole cu autori din domeniul academic si mediul privat care au contribuit la rezultatele de cercetare care vor fi publicate.
4. R 4 Raport de cercetare cu solutiile încercate si selectate în urma testelor – o investitie de diversificare a activitatii firmei prin dezvoltarea unei infrastructuri cloud, incluzând instante si servicii pentru dezvoltare si testare aplicatii în cloud public configurate si functionale si documentatia tehnica asociata- care sa permita rularea aplicatiilor inovative dezvoltate – investitia se realizeaza pentru diversificarea activitatii firmei si pentru a oferi acesteia posibilitatea de a derula activitati tehnologice inovative care sa raspunda nevoilor identificate la nivelul clientilor romani si straini.
5. R 5 Locuri de munca nou create, altele decat pentru cercetatori, in entitatea sprijinita 2 – derularea activitatii companiei ca rezultat al diversificarii si dezvoltarii de noi tehnologii inovative va presupune si cresterea numarului de angajati ai companiei care sa fie responsabili de introducerea in productie a noilor produse si servicii.
6. R 6.1 Raport de cercetare privind tehnologie software noua pentru distribuirea aplicatiilor realizate cu crosweb,compatibila cu rularea în cloud si paradigma de programare functionala.
7. R 6.2 Raport de cercetare privind tehnologie software noua pentru realizarea unui flux de continuous integration /continuous delivery pentru aplicatiile realizate cu crosweb, compatibila cu rularea în cloud si paradigma de programare functionala.
8. R 7.1 Prototipuri si proiecte pilot realizate pentru module CROS noi potentiale, prezentarea lor.Un produs nou – selectat pentru a fi introdus pe piata, folosind noua tehnologie.
9. R 7.2 Modul CROS nou realizat , folosind noua tehnologie.
10. R 7.3 Prototipuri si proiecte pilot pentru module CROS noi potentiale, prezentarea lor.Al doilea produs nou –selectat pentru a fi introdus pe piata, folosind noua tehnologie.
11. R 7.4 Modul CROS nou realizat folosind noua tehnologie, actualizarea primului modul pentru a fi integrat.
12. R 7.5 Modulele noi- actualizate , rezutate în urma rezultatelor testarii si proiectelor pilot.Integrarea finala cu modulele vechi actualizate.
13. R 8.1 Un modul CROS ERP modernizat, cu elementele de nomenclatoare comune tuturor aplicatiilor migrate si cu interfata utilizator noua pentru contabilitate, financiar, stocuri, vânzari si aprovizionare.
În functie de specificul noii versiuni crosweb migrarea nu se va limita la ERP si se poate începe migrarea si alte module CROS
14. R 8.2 Doua module migrate la noua tehnologie, selectate dintre modulele CROS existente în functie de evolutia pietei.Actualizarea modulului ERP migrat anterior actualizat pentru a include noile versiuni crosweb si a fi integrat cu modulele nou migrate.În functie de specificul noii versiuni crosweb migrarea nu se va limita la 3 module si se poate începe migrarea si alte module CROS
15. R 8.3 Doua module migrate la noua tehnologie, selectate dintre modulele CROS existente în functie de evolutia
pietei.Actualizarea modulelor migrate anterior pentru a include noile versiuni crosweb si a fi integrate cu modulele nou migrate.In functie de specificul noii versiuni crosweb migrarea nu se va limita la 5 module si se poate începe migrarea si alte module CROS
16. R 8.4 Un modul migrat la noua tehnologie, selectat dintre modulele CROS existente în functie de evolutia pietei.Actualizarea tuturor modulelor migrate anterior pentru a include noile versiuni crosweb si a fi integrate cu modulele nou migrate.Publicarea în cloud a modulelor
17. R 9 1 infrastructura de cloud pentru rularea aplicatiilor dezvoltata – tendintele actuale arata o preferinta tot mai mare a utilizatorilor pentru rularea programelor, licentelor, softwareului la comanda in cloud, pentru a ramane in avangarda companiilor de IT romanesti firma isi propune investitia in infrastructura necesara rularii produselor realizate in prezentul proiect in cloud
18. R 10 Numar de contracte rezultate din proiect 5 – ca rezultat al derularii activitatii de introducere in productie a noilor produse /servicii compania isi propune semnarea a minim 5 noi contracte pentru serviciile si produsele innovative dezvoltate
19. R 11.1 Raport de cercetare privind versiunea initiala a bibliotecii crosweb, pentru a fi folosita la demararea migrarii modulelor în
subactivitatea 5.1
20. R 11.2 Raport de cercetare privind versiune noua a bibliotecii crosweb, cu elemente noi, rescrise în urma solutiilor gasite în subactivitatile 1.1 si 2.1, pentru a fi folosita la finalizarea migrarii modulelor în subactivitatea 5.1
21. R 11.3 Raport de cercetare privind versiune noua a bibliotecii crosweb, cu schimbari în arhitectura si elemente noi, rescrise în urma solutiilor gasite în subactivitatile 1.2, 2.2 si 3.1, si compatibila cu rularea în cloud asa cum a rezultat din subactivitatea 4.1, pentru a fi folosita la finalizarea migrarii modulelor în subactivitatea 5.2
22. R 11.4 Raport de cercetare privind versiune noua a bibliotecii crosweb, cu elemente noi, rescrise în urma solutiilor gasite în subactivitatile 1.3, 2.3, 3.2 si 4.1, pentru a fi folosita la finalizarea migrarii tutror modulelor
23. R 11.5 Raport de cercetare privind versiune noua a bibliotecii crosweb, cu arhitectura noua si toate elementele noi, asa cum au rezultat în urma solutiilor gasite în subactivitatile 1.4, 2.4, 3.3 si 4.2, pentru a fi folosita la finalizarea migrarii tuturor modulelor si publicarea în cloud
24. R 12.1 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, subactivitatea 1.1: limbajul de interogare a bazei de date, arhitectura noua cu separarea model – implementare si contexte de executie imutabile
25. R12.2 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, activitatea 2.1: modelul nou pentru rendering si interogare multi-format, sistem de paginare pentru volume mari compatibil cu programarea functionala, arhitectura pentru lucrurl cu contexte imutabile
26. R 12.3 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, subactivitatea 1.2: limbajul de interogare si actualizare a bazei de date în paradigma de programare functionala, independenta completa a modelului de date de protocolul http
27. R12.4 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, subactivitatea 2.2: renderere rescrise pentru noua arhitectura, lucrul cu fisiere inclusiv multimedia, compatibilitate cu aplicatii mobile în arhitectura hibrida
28. R 12.5 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, subactivitatea 3.1: specificarea proprietatilor elementelor aplicatiilor realizate cu crosweb prin tehnic Aspect Oriented Programming
29. R 12.6 Raport stiintific cu rezultatele experimentelor de rulare în infrastructurile de cloud publice , solutiile de securitate si gestiune a identitatii gasite si testate
30. R 12.7 Raport stiintific cu rezultatele cercetarii din subactivitatea 1.3: rezultate obtinute în urma migarii primelor module la noua arhitecturi crosweb, actualizari si îmbunatariri în urma acestor rezultate si solutiile de publicare în cloud, plugin Eclipse pentru crosweb
31. R 12.8 Raport stiintific cu rezultatele cercetarii din subactivitatea 2.3: ergonomia si performanta interfetei utilizator obtinuta în urma migarii primelor module la noua arhitecturi crosweb, actualizari si îmbunatariri în urma acestor rezultate si solutiile de particularizare a interfetei direct de catre utilizatori
32. R 12.9 Raport stiintific cu studiile si inovatiile rezultate din cercetare, subactivitatea 3.2: limbaj sau mecanism nou specializat pentru specificarea proprietatilor elementelor aplicatiilor realizate cu crosweb prin tehnic Aspect Oriented Programming, compatibil cu rularea în cloud si inclusiv cu tratarea exceptiilor rezultate din executia aplicatiilor
33. R 12.10 Raport stiintific final cu ansamblul rezultatelor cercetarii din activitatea 1: arhitectura noua a crosweb, programarea functionala a aplicatiilor cu baze de date, sinteza resultatelor testelor si proiectelor pilot
34. R 12.11 Raport stiintific final cu ansamblul rezultatelor cercetarii din activitatea 2: arhitectura noua a crosweb, Interfata utilizator complet separata de model, sinteza resultatelor testelor si proiectelor pilot
35. R 12.12 Raport stiintific final cu ansamblul rezultatelor cercetarii din activitatea 3: arhitectura noua pentru specificarea proprietatilor elementelor crosweb prin tehnici de Aspect Oriented Programming, sinteza rezultatelor testelor si proiectelor pilot
36. R 12.13 Raport stiintific final cu ansamblul rezultatelor cercetarii din activitatea 4: rularea în cloud a aplicatiilor crosweb, cu load balancing si administrare automatizate
37. R 13 Anunt presa incepere proiect.Anunt presa finalizare proiect
38. R 14 Raport de audit final

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni si 4 zile începând cu data de 27 Septembrie 2021 pana in data de 30.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Persoană de contact CHRISTIAN GAVRILA SRL
e-mail: crosutcn@crisoft.ro
telefon: 0745122008

poc