Contact: +40 268 471 670

Vânzare Mobilă

Aplicaţia de vânzare mobilă permite vânzarea la distanţă şi operarea documentelor fiscale de vânzare pe dispozitivul mobil cu posibilitatea de transfer ulterior al informaţiilor în sistemul ERP.

Primul pas în iniţializarea procesului de vânzare mobilă este iniţializarea nomenclatoarelor. Având în vedere că în ERP se vor efectua calculele de preţ, nomenclatoarele care se vor transmite dinspre ERP către dispozitivul mobil vor fi:

 • Cote TVA;
 • Tipuri plăţi;
 • Informaţii client;
 • Comenzi;
 • Linii Comandă.

Primele două nomenclatoare suferă modificări periodice, în timp ce ultimele două conţin datele operaţionale pentru vânzarea mobilă. Pentru iniţializarea operaţiunii de vânzare mobilă, se vor iniţializa mai întâi nemenclatoarele de cote TVA şi tipuri plăţi. Aceste două nomenclatoare vor mai fi actualizate numai în cazul în care se modifică cotele de TVA sau apar noi tipuri de plată care au semnificaţie pentru procesul de vânzare mobilă.

Schimbul de informaţii între ERP şi dispozitivul mobil:

 • Se va realiza prin servicii web în care dispozitivul mobil va fi cel care initiază transferul, iar ERP va răspunde prin a transmite informaţii către dispozitivul mobil (comenzi, linii comanda) sau prin preluarea informaţiilor de pe dispozitivul mobil (rezultatul vânzării).
 • ERP va fi întotdeauna server şi dispozitivul mobil va fi întotdeauana client, indiferent de sensul în care se transferă informaţia.

Sincronizarea nomenclatoarelor de cote TVA şi tipuri plăţi:

 • La sincronizarea iniţială şi ori de câte ori este necesar, se vor transfera din ERP cotele de TVA valabile şi tipurile de documente de încasare care se pretează la vânzarea de mobilă.
 • Acest transfer se va comanda explicit de către utilizator într-un ecran web specializat pentru transferul de nomenclatoare.
 • Ecranul va permite vizualizarea cotelor de TVA valabile şi a documentelor de încasare utilizabile în procesul de vânzare mobilă şi la apăsarea unui buton va iniţia procesul de transfer către dispozitivul mobil.
 • In cazul tipurilor de documente de încasare se va permite selecţia numai în cazul în care în ecran se completează contul de disponibil care va fi utilizat la generarea documentelor de plată. Informaţia transmisă către dispozitivul mobil se va pastra într-o tabele specifică aplicaţiei de vânzare mobilă.
 • Avansul primit de la client va fi un mod de plată şi va fi transmis către dispozitivul mobil în nomenclatorul de tipuri plăţi.
 • Procedura de transfer va transmite către aplicaţia mobilă toate înregistrările marcate din nomenclatorul selectat pentru transfer.

Preluarea comenzii client:

 • Comanda client se va introduce în ecran. În acelaşi ecran, se va crea un link care va deschide ecranul de gestionare a comenzilor de vânzare mobilă.
 • Pentru a evidenţia caracteristicile de vânzare mobila, se vor asocia agentului sub forma de atribute: marcaj pentru vânzarea mobilă, plafon de vânzare mobilă, cost de transport.
 • Pe comanda client se vor prelua articolele care urmează a fi transportate la sediul clientului.
 • La preluarea comenzii se va completa şi adresa de livrare.
 • Serviciul de transport nu va fi explicit preluat pe comanda client, acesta va fi transmis de către sistem în momentul transferului de date către dispozitivul mobil.

Pregătirea mărfii pentru vânzare mobilă:

 • Dupa preluarea comenzii în sistem, aceasta va fi rezervată de către agent. Nu se vor transmite către dispozitivul mobil decât comenzile care au marfă rezervată.
 • Transferul către dispozitivul mobil va fi permis numai pentru comenzile client pentru care s-a primit avans.

Transferul de date din CROS către dispozitivul mobil:

 • După validrea comenzii, rezervarea mărfii şi încasarea avansului, aceasta poate fi transferată către dispozitivul mobil. Se va crea un ecran special web care va permite selectarea uneia sau mai multor comenzi client neînchise ale agentului de vânzare mobilă conectat la aplicaţie. Acestea se pot transfera în bloc sau una câte una.

Structura informaţiei transferată către dispozitivul mobil:

 • Din ERP către dispozitivul mobil se vor transfera nomenclatoare (comenzi, cote TVA, tipuri plata etc.)
 • Asociat clientului se vor transfera valoarea plafonului de vânzare mobilă, valoarea costului de transport şi suma valoarilor avansului încasat pe fiecare comandă. Valorile corespunzatoare plafonului de vânzare mobilă, cât şi costul de transport se vor prelua din atribute asociate agentului.

Ecranul de transfer comenzi către dispozitivul mobil:

 • Ecranul va afişa lista de comenzi neînchise ale agentului conectat la aplicaţie în ordine descrescatoare după data comenzii, care sunt candidate la procesul de vânzare mobilă (sunt comenzi de vanzare mobilă, au rezervare si au factura de avans).
 • Pentru fiecare comanda se va putea vedea în detaliu lista de articole, de livrari şi facturi.
 • În acest ecran se vor putea face selecţii pentru lista de comenzi netransmise către dispozitivul mobil sau amânate, lista de comenzi transmise, în curs de vanzare şi lista de comenzi transmise pentru care vânzarea mobilă s-a încheiat.
 • Agentul va selecta una sau mai multe comenzi din lista de comenzi netransmise către aplicaţia de vânzare mobilă sau amânate şi va comanda transferul prin apăsarea unui buton.
 • În momentul apăsării butonului se va iniţia transferul către dispozitivul mobil prin web services.
 • În cazul în care transferul se execută cu succes, comanda va apărea marcată ca şi transferată către dispozitivul mobil si nu va mai putea fi selectată în vederea unui nou transfer.
 • Dacă în timpul transferului de date apar erori, întregul bloc de date va fi rejectat. Transferul de date se poate relua după ce se corectează cauzele erorilor.

Vânzarea:

 • Vânzarea se va realiza la domiciliul clientului.
 • Întregul algoritm de calcul al valorii facturii se va afla pe dispozitivul mobil şi se va baza pe preţurile de vânzare transmise din ERP.
 • Programul dezvoltat pe dispozitivul mobil va permite încarcarea uneia dintre comenzile transferate pe dispozitiv. În continuare se vor scana codurile de bare ale lor care se vând şi se va calcula valoarea facturii. Dacă valoarea lor vândute către un client depaşeşte plafonul de vanzare (stabilit la nivel de firma) costul facturat al transportului este 0, în caz contrar se va factura şi valoarea transportului.

Transferul de date de pe dispozitivul mobil către CROS:

 • Datele se vor prelua înapoi în CROS şi vor putea fi apoi vizualizate tot într-un ecran web specializat. Preluarea de pe dispozitivul mobil a livrarilor şi a plăţilor asociate se poate realiza în bloc sau una câte una.
 • Transferul de date cu rezultatele vânzării mobile va fi iniţiat de către dispozitivul mobil şi se va realiza prin web services.

Prezentare CROS Vânzare Mobilă