Contact: +40 268 471 670

CROS Utilităţi – Susţine procesul de facturare pentru > 3M utilizatori

CROS Utilităţi este o soluţie integrată care contribuie la atingerea obiectivelor organizaţiei şi creşterea eficienţei prin:

  • Creşterea disponibilităţii şi calităţii informaţiilor datorita structurii integrate a sistemului (exemplu: fluxul citire facturare încasare sumarizat este: index citit/estimat, sau / şi condiţii de contact -> mod de calcul al consumului -> mod de tarifare -> factură -> sold încasare/compensare -> contabilitate);
  • Mărirea gradului de respectare a procedurilor de lucru;
  • Organizarea mai bună a activităţilor din cadrul organizaţiei.

Sistemul CROS Utilităţi este structurat în 4 parţi principale:

CROS FRC – Sistem informatic integrat pentru managementul furnizării serviciilor și relațiilor cu clienții ce asigură suportul informațional pentru organizațiile de distribuție apă, energie electrică, gaz sau alte servicii produs unde factura se calculează pe baza unui consum periodic. Sistemul Facturare și Relații cu Clienții poate fi folosit și pentru gestionarea taxelor și urmărirea colectării acestora.

CROS CRM – Aplicația CROS CRM gestionează evidența cererilor primite de la clienți, de la primire (inițierea unui contact) și până la soluționare (închiderea cererii), garantând corecta trimitere a cererii către diferitele unități ale societății.

CROS MyAccount – CROS MyAccount oferă posibilitatea de a accesa online informații cu privire la plăți, consum, facturi și a multor altor informații ce favorizează creșterea nivelului de satisfacere a clienților, susținând dezvoltarea relațiilor de tip business-to-client (B2C).

CROS Mobile – Aplicația CROS Mobile este principalul instrument adresat clienților companiilor de utilități publice (energie, apă, gaz, etc.) sau organizațiilor cu baze de date mari de clienți pentru gestionarea facilă a propriului portofoliu de facturi, instrumente de plată, etc.

Structurat modular, sistemul CROS Utilităţi atinge toate elementele specifice unei companii de utilităţi.

Câteva dintre avantajele implementării modului de abordare CROS pentru tabloul de bord sunt:

  • Îmbunătăţirea procesului decizional prin rapoarte on-line şi off-line;
  • Acces facil la informaţie prin instrumente Web;
  • Sintetizarea informaţiei zilnice, lunare, anuale şi accesul la această informaţie off-line faţă de sistemele operaţionale CROS;
  • Posibilitatea adăugării de noi tipuri de rapoarte (utilizând generatoarele de rapoarte) sau indicatori;
  • Simularea activităţii şi îmbunătaţirea deciziilor prin analiza de tipul “ce se întâmplă dacă.”

Citeşte mai mult despre CROS Utilităţi